Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Венера намери 1 резултата / The search @pseudo Венера found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 297
от 12.01.2012
Агенция по заетостта

Съдържател на явочна квартира "Венера" Савка Христова Недялкова

Дата на раждане: 24.01.1944
Място на раждане: с. Градсковски колиби, обл. Видин
Савка Христова Недялкова Дата на раждане 24.01.1944 г. Място на раждане с. Градсковски колиби, обл. Видин Вербувал я служител о. р. Асен Андреев Тодоров на 01.12.1983 г., регистрирана на 13.12.1983 г. Ръководил я служител о. р. Асен Андреев Тодоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград-ДС по линия на ВГУ "И" Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Венера Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2019/ 25.04.1990 г. за изключване и унищожаване с протокол № 54/ 26.03.1990 г. материалите на Я/К "Венера". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител на сектор в ДРСЗ-Монтана от 01.03.1993 г. до 01.04.1996 г. Н-к на отдел в ДРСЗ-Монтана от 01.04.1996 г. до 30.12.1999 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More