Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Венко намери 5 резултата / The search @pseudo Венко found 5 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-541
от 11.08.2015 г.
община Асеновград

Осведомител "Гагарин; Венко" Запрян Йорданов Паунов

Дата на раждане: 20.12.1950
Място на раждане: с. Козаново, обл. Пловдив
Запрян Йорданов Паунов Дата на раждане 20.12.1950 г. Място на раждане с. Козаново, обл. Пловдив Вербувал го служител о. р. Лулчо Лулчев на 08.12.1969 г., регистриран на 15.12.1969 г. Ръководил го служител о. р. Лулчо Лулчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Гагарин; Венко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1971 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Козаново от 23.11.1995 г. до 09.11.2007 г. За Запрян Йорданов Паунов липсват други данни по чл. 25, т. 3 Разкриването на установените данни е на основание чл. 29, ал. 3. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 61
от 15.04.2009
държавни агенции

Информатор "Венко" Борис Георгиев Кършев

Дата на раждане: 03.06.1930
Място на раждане: Гр. София
Борис Георгиев Кършев Дата на раждане 03.06.1930 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Лейт. Веселин Кирилов Иванов на 05.01.1952 г., регистриран на 29.03.1954 г. Ръководил го служител Лейт. Веселин Кирилов Иванов; о. р. Иван Димов; о. р. Ат. Атанасов; о. р. Димитър Даскалов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V, отдел VI, отделение V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник информатор Псевдоними Венко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководили го щатни сътрудници; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-8428. Снемане от действащия оперативен отчет 1958 г. Публична длъжност или публична дейност Директор в ЦНИО, комитет по качество от 1989 г. до 1992 г.
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Осведомител " Венко " Запрян Йорданов Паунов

Дата на раждане: 20.12.1950
Място на раждане: с. Козаново, обл. Пловдив
Запрян Йорданов Паунов Дата на раждане 20.12.1950 г. Място на раждане с. Козаново, обл. Пловдив Вербувал го служител Лулчо Лулчев на 03.12.1969 г. Ръководил го служител Лулчо Лулчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление Трето – ДС (ВКР) Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Осведомител Псевдоними Венко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; документите унищожени с акт № вх.№ 6918/71 год.; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I- 1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1971 г. Кандидат за кмет на с. Козаново, общ. Асеновград, обл. Пловдив, издигнат от БСП Решение № 18/ 25.10.2007 г. 7
Решение N° 2-243
от 09.10.2013 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към ОББ

Информатор "Венко" Борис Георгиев Кършев

Дата на раждане: 03.06.1930
Място на раждане: гр. София
Борис Георгиев Кършев Дата на раждане 03.06.1930 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител Лейт. Веселин Кирилов Иванов на 05.01.1952 г., регистриран на 29.03.1954 г. Ръководил го служител Лейт. Веселин Кирилов Иванов; о. р. Иван Димов; о. р. Ат. Атанасов; о. р. Димитър Даскалов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V, отдел VI, отделение V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник информатор Псевдоними Венко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-8428. Снемане от действащия оперативен отчет 1958 г. Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник "ПЛАМА" АД, гр. Плевен Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 111
от 17.02.2010
Печатни издания

Агент "Венко" Алберт Рахов Аврамов

Дата на раждане: 22.12.1950
Място на раждане: гр. София
Алберт Рахов Аврамов Дата на раждане 22.12.1950 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител подп. Георги Андреев Безлов на 11.08.1986 г., регистриран на 20.08.1986 г. Ръководил го служител подп. Георги Андреев Безлов; о. р. Иван Спасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-IV-III, управление VI-V-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Венко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-31220 Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Редактор

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More