Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Верди намери 1 резултата / The search @pseudo Верди found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-233
от 18.09.2013 г.
община Видин

Сътрудник; Агент "Верди" Любомир Прокопиев Бонев

Дата на раждане: 12.11.1948
Място на раждане: гр. Враца
Любомир Прокопиев Бонев Дата на раждане 12.11.1948 г. Място на раждане гр. Враца Вербувал го служител майор Живо Георгиев Рангелов на 19.06.1971 г., регистриран на 28.06.1971 г. Ръководил го служител майор Живо Георгиев Рангелов; о. р. Милчо Николов; о. р. Дино Цветков Георгиев; о. р. Веселин Р. Миков; Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Видин-ДС по линия на управление VI; ОУ на МВР-Враца-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник; агент Псевдоними Верди Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-88 (Вд) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 6 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More