Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Верея намери 5 резултата / The search @pseudo Верея found 5 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-9
от 22.05.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Хасково

Съдържател на явочна квартира "Верея" Радан Банков Чолаков

Дата на раждане: 08.08.1947
Място на раждане: с. Богутево, обл. Смолян
Радан Банков Чолаков Дата на раждане 08.08.1947 г. Място на раждане с. Богутево, обл. Смолян Вербувал го служител о. р. Илия Николов Данчев на 12.11.1980 г., регистриран на 25.11.1980 г. Ръководил го служител о. р. Илия Николов Данчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС по линия на управление III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Верея Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № КА 496/ 13.04.1990 г. за унищожаване на дело IЯ-281 (Хс). Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Хасково, издигнат от БСП и коалиция
Решение N° 2-989
от 27.06.2017 г.
община Хасково

Съдържател на явочна квартира "Верея" Радан Банков Чолаков

Дата на раждане: 08.08.1947
Място на раждане: с. Богутево, обл. Смолян
Радан Банков Чолаков Дата на раждане 08.08.1947 г. Място на раждане с. Богутево, обл. Смолян Вербувал го служител о. р. Илия Николов Данчев на 12.11.1980 г., регистриран на 25.11.1980 г. Ръководил го служител о. р. Илия Николов Данчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС по линия на управление III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Верея Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № КА 496/ 13.04.1990 г. за унищожаване на дело IЯ-281 (Хс). Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до1990 г. Общински съветник от 2003 г. до 2007 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Верея " Велико Вълчев Бухов

Дата на раждане: 16.04.1933
Място на раждане: С. Мамарчево, обл. Ямбол
Велико Вълчев Бухов Дата на раждане 16.04.1933 г. Място на раждане С. Мамарчево, обл. Ямбол Вербувал го служител Лейт. Стоян Димов Гърненков на 20.03.1976 г. Ръководил го служител Лейт. Стоян Димов Гърненков; Петър Пратев; Д. Стоянов; Данев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление ІІІ, отдел ІХ, отделение 3 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Верея Документи, въз основа на които е Документи от ръководилия го щатен Решение № 20/ 19.12.2007 г. 56 установена принадлежността към органите по чл. 1 служител; рег. бланка; картон обр. 6; лично дело Іа-1200; доклад на Сл. "Сигурност-ВП и ВКР" рег. № СС- 7998/ 05.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Ямбол, издигнат от Коалиция „НАШИЯТ ГРАД” (ПП”ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД”, ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕДИНЕНИЕ НА НАЦИЯТА”, ПП „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ”)
Решение N° 2-720
от 04.10.2016 г.
община Девин

Агент; резидент "Верея" Валентина Алекова Исаева

Дата на раждане: 31.08.1950
Място на раждане: с. Стоманево, обл. Смолян
Валентина Алекова Исаева Дата на раждане 31.08.1950 г. Място на раждане с. Стоманево, обл. Смолян Вербувал я служител кап. Александър Кръстев Савов на 08.06.1978 г., регистрирана на 21.06.1978 г. Ръководил я служител кап. Александър Кръстев Савов; лейт. Анастас Вълчев; подп. Никола Коджабашев; майор Георги Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; резидент Псевдоними Верея Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили я щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-2026 (См) и в работно дело IР-1467 (См); рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 01.11.1999 г. до 20.03.2002 г. Кмет на кметство Стоманово от 22.03.2002 г. до 01.09.2003 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Валентина Алекова Исаева към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент; резидент "Верея" Валентина Алекова Исаева

Дата на раждане: 31.08.1950
Място на раждане: с. Стоманево, обл. Смолян
Валентина Алекова Исаева Дата на раждане 31.08.1950 г. Място на раждане с. Стоманево, обл. Смолян Вербувал я служител кап. Александър Кръстев Савов на 08.06.1978 г., регистрирана на 21.06.1978 г. Ръководил я служител кап. Александър Кръстев Савов; лейт. Анастас Вълчев; подп. Никола Коджабашев; майор Георги Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; резидент Псевдоними Верея Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили я щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-2026 (См) и в работно дело IР-1467 (См); рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 01.11.1999 г. до 20.03.2002 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Валентина Алекова Исаева към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More