Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Верила намери 1 резултата / The search @pseudo Верила found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-409
от 08.10.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Първа частна банка

Съдържател на явочна квартира "Верила" Красимира Тодорова Маринова

Дата на раждане: 16.05.1952
Място на раждане: с. Черница, обл. Бургас
Красимира Тодорова Маринова Дата на раждане 16.05.1952 г. Място на раждане с. Черница, обл. Бургас Вербувал я служител о. р. Васко Костадинов на 10.01.1986 г., регистрирана на 18.02.1986 г. Ръководил я служител о. р. Васко Костадинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Верила Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол вх. № 1890/ 13.04.1990 г. с предложение за унищожаване личното дело на Я/К "Верила". Снемане от действащия оперативен отчет Физическо лице - длъжник Обявява установената и обявена с решение № 2-89/ 17.10.2012 г. – Министерството на икономиката, енергетиката и туризма - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More