Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Вероника намери 1 резултата / The search @pseudo Вероника found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 267
от 20.09.2011
Министерството на културата

Агент "Вероника" Красимира Владимирова Филипова

Дата на раждане: 27.07.1946
Място на раждане: гр. Нова Загора
Красимира Владимирова Филипова Дата на раждане 27.07.1946 г. Място на раждане гр. Нова Загора Вербувал я служител подп. Марин Киров Генков на 13.06.1979 г., регистрирана на 20.06.1979 г. Ръководил я служител подп. Марин Киров Генков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Плевен-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Вероника Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; лично дело IА-1974 (Пл); писмо вх. № 2046/ 25.04.1990 г. с искане "да се изключи от статистическия отчет на ДС" "Вероника". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на дирекция "Сценични изкуства и творческо поколение" от 29.06.2006 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More