Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Весела намери 3 резултата / The search @pseudo Весела found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-257
от 13.11.2013 г.
община Враца

Агент "Весела" Лорита Иванова Христова

Дата на раждане: 10.02.1961
Място на раждане: гр. Враца
Лорита Иванова Христова Дата на раждане 10.02.1961 г. Място на раждане гр. Враца Вербувал я служител ст. лейт. Цветан Благоев Джигански на 20.03.1986 г., регистрирана на 26.03.1986 г. Ръководил я служител ст. лейт. Цветан Благоев Джигански; о. р. Ив. Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Враца-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Весела Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано агентурно сведение, документи от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-362 (Вр); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол вх. № 1860/ 11.04.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-362 (Вр) (налично). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-460
от 04.02.2015 г.
община Ловеч

Агент "Весела" Мери Атанас Газемба-Шошкова

Дата на раждане: 27.03.1944
Място на раждане: Гърция
Мери Атанас Газемба-Шошкова Дата на раждане 27.03.1944 г. Място на раждане Гърция Вербувал я служител о. р. Пеню Даков Пенев на 19.10.1967 г., регистрирана на 28.10.1967 г. Ръководил я служител о. р. Пеню Даков Пенев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС; ОУ на МВР-Ловеч-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Весела Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № 44/ 08.06.1990 г. за унищожаване лично дело IА-649 (Лч); запис в архивния дневник за унищожаване работно дело IР-248 (Лч). Снемане от действащия оперативен отчет 1977 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 13.10.1991 г. до 15.11.1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-598
от 25.01.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Кърджали

Агент "Весела" Недялка Пенева Живанова

Дата на раждане: 10.07.1949
Място на раждане: с. Сусам, обл. Хасково
Недялка Пенева Живанова Дата на раждане 10.07.1949 г. Място на раждане с. Сусам, обл. Хасково Вербувал я служител кап. Здравко Павлов Лазаров на 18.03.1991 г. Ръководил я служител кап. Здравко Павлов Лазаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Весела Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело IА-1781; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Кърджали, издигнат от партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Недялка Пенева Живанова към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More