Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Вида намери 2 резултата / The search @pseudo Вида found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-215
от 24.07.2013 г.
МКБ Юнионбанк АД

Съдържател на явочна квартира "Вида" Виолина Емилова Накова

Дата на раждане: 25.10.1960
Място на раждане: гр. Видин
Виолина Емилова Накова Дата на раждане 25.10.1960 г. Място на раждане гр. Видин Вербувал я служител о. р. Димитър Димитров на 25.06.1989 г., регистрирана на 06.07.1989 г. Ръководил я служител о. р. Димитър Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград-ДС-Видин-VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Вида Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № 1436/ 05.03.1990 г. за унищожаване материалите на Я/К "Вида". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Съвета на директорите от 01.04.1997 г. до 15.08.1997 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-188/ 05.06.2013 г. – "УниКредит Булбанк" АД - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Съдържател на явочна квартира "Вида" Виолина Емилова Накова

Дата на раждане: 25.10.1960
Място на раждане: гр. Видин
Виолина Емилова Накова Дата на раждане 25.10.1960 г. Място на раждане гр. Видин Вербувал я служител о. р. Димитър Димитров на 25.06.1989 г., регистрирана на 06.07.1989 г. Ръководил я служител о. р. Димитър Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград-ДС-Видин-VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Вида Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № 1436/ 05.03.1990 г. за унищожаване материалите на Я/К "Вида". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Управителния съвет от 1995 г. до 1997 г. Обявява установената и обявена с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More