Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Виктор намери 66 резултата / The search @pseudo Виктор found 66 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-105
от 12.11.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Габрово

Агент "Виктор" Али Ахмедов Алиев

Дата на раждане: 10.06.1957
Място на раждане: с. Градище, обл. Плевен
Али Ахмедов Алиев Дата на раждане 10.06.1957 г. Място на раждане с. Градище, обл. Плевен Вербувал го служител о. р. Никола Велев на 17.04.1985 г., регистриран на 25.04.1985 г. Ръководил го служител о. р. Никола Велев; о. р. Валентин Йорданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ-ДС, РУ "Студ. град"; СГУ-ДС-06-01 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Виктор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № 56/ 19.03.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-1722; протокол рег. № 55/ 19.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-658; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Севлиево, издигнат от ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" Обявява установената и обявена с решение № 20/ 19.12.2007 г. - кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 50
от 08.10.2008
Съвет за електронни медии, Българската телеграфна агенция

Секретен сътрудник "Виктор" Павел Апостолов Пашев

Дата на раждане: 19.05.1945
Място на раждане: Гр. Пловдив
Павел Апостолов Пашев Дата на раждане 19.05.1945 г. Място на раждане Гр. Пловдив Вербувал го служител Ст. лейт. А. Алексиев на 07.06.1982 г., регистриран на 30.09.1982 г. Ръководил го служител Ст. лейт. А. Алексиев; А. Атанасов; полк. Колю Ас. Михалев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Виктор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; картони обр. 1 и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 5225; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1530/ 08.08.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Главен редактор ред. "Икономическа информация" от 04.03.1996 г. 12.01.1998 г.
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Агент "Виктор" Евгений Пенков Еков

Дата на раждане: 15.03.1961
Място на раждане: гр. Плевен
Евгений Пенков Еков Дата на раждане 15.03.1961 г. Място на раждане гр. Плевен Вербувал го служител о. р. Христо Филипов Христов на 13.06.1989 г., регистриран на 19.06.1989 г. Ръководил го служител о. р. Христо Филипов Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Шесто управление-ДС, 03, 03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент Псевдоними Виктор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело ІА-36245 Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 01.01.2001 г. до 22.09.2001 г. Доклад на МВР по чл. 16, ал. 2, т. 2 Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители Обявен с решение № 105/ 09.12.2009 г. - печатни издания Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Агент " Виктор " Евгений Пенков Еков

Дата на раждане: 15.03.1961
Място на раждане: Гр. Плевен
Евгений Пенков Еков Дата на раждане 15.03.1961 г. Място на раждане Гр. Плевен Вербувал го служител Христо Филипов Христов на 13.06.1989 г., регистриран на 19.06.1989 г. Ръководил го служител Христо Филипов Христов Решение № 14 / 04.09.2007 г. 29 Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Шесто управление-ДС, 03, 03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент Псевдоними Виктор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; рег. бланка; рег. дневник; лично дело ІА-36245 Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 37-о Народно събрание Доклад на МВР по чл. 16, ал. 2, т. 2
Решение N° 2-598
от 25.01.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Кърджали

Агент "Виктор" Реджеб Ахмедов Коджаместанов

Дата на раждане: 15.12.1959
Място на раждане: с. Търносливка, обл. Кърджали
Реджеб Ахмедов Коджаместанов Дата на раждане 15.12.1959 г. Място на раждане с. Търносливка, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Георги Пенчев на 07.11.1988 г., регистриран на 28.11.1988 г. Ръководил го служител о. р. Георги Перчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Виктор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 5 бр.; рег. дневник; документите по делото са унищожени преди предаването им в архив с писмо вх. № 760/ 1993 г.; доклад на МВР рег. № RB 202009-001-05 / 01-08-І-1880 / 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за общински съветник в община Ардино, издигнат от ПП "ГЕРБ" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-55/ 15.08.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-305
от 05.02.2014 г.
община Севлиево

Агент "Виктор" Али Ахмедов Алиев

Дата на раждане: 10.06.1957
Място на раждане: с. Градище, обл. Плевен
Али Ахмедов Алиев Дата на раждане 10.06.1957 г. Място на раждане с. Градище, обл. Плевен Вербувал го служител о. р. Никола Велев на 17.04.1985 г., регистриран на 25.04.1985 г. Ръководил го служител о. р. Никола Велев; о. р. Валентин Йорданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ-ДС, РУ "Студ. град"; СГУ-ДС-06-01 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Виктор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № 56/ 19.03.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-1722; протокол рег. № 55/ 19.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-658; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. и от 2003 г. до 2007 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-105/ 12.11.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Виктор " Али Ахмедов Алиев

Дата на раждане: 10.06.1957
Място на раждане: С. Градище, обл. Габрово
Али Ахмедов Алиев Решение № 20/ 19.12.2007 г. 9 Дата на раждане 10.06.1957 г. Място на раждане С. Градище, обл. Габрово Вербувал го служител Никола Велев на 17.03.1985 г. Ръководил го служител Никола Велев; Валентин Йорданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ-ДС, РУ "Студ. град"; СГУ-ДС- 06-01 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Виктор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № 56/ 19.03.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-1722; протокол рег. № 55/ 19.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР- 658; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Севлиево, издигнат от ДПС
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Виктор " Георги Цветков Маринов

Дата на раждане: 02.10.1941
Място на раждане: С. Куделин, обл. Видин
Георги Цветков Маринов Дата на раждане 02.10.1941 г. Място на раждане С. Куделин, обл. Видин Вербувал го служител Делчо Владимиров на 25.04.1972 г. Ръководил го служител Делчо Владимиров; Петър Желязков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-отдел ВКР-София-1 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Решение № 20/ 19.12.2007 г. 82 Псевдоними Виктор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон бр. 4; доклад на Сл. "Сигурност-ВП и ВКР" рег. № СС- 7998/ 05.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Брегово, издигнат от БЗНС За Георги Цветков Маринов липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 125
от 14.04.2010
Министерството на вътрешните работи

Агент "Виктор" Георги Първанов Стоянов

Дата на раждане: 29.01.1954
Място на раждане: гр. Монтана
Георги Първанов Стоянов Дата на раждане 29.01.1954 г. Място на раждане гр. Монтана Вербувал го служител майор Николай Пенев Хубанов на 06.04.1991 г., регистриран на 11.04.1991 г. Ръководил го служител майор Николай Пенев Хубанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-отделение 06 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Виктор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картон обр. 4; лично и работно дело IА-917. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 01.09.2006 г.
Решение N° 305
от 31.01.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Бургас

Агент "Виктор" Осман Рамадан Чауш

Дата на раждане: 20.01.1953
Място на раждане: с. Горно Прахово, обл. Кърджали
Осман Рамадан Чауш Дата на раждане 20.01.1953 г. Място на раждане с. Горно Прахово, обл. Кърджали Вербувал го служител Кап. Тодор Георгиев Семов на 20.06.1979 г., регистриран на 05.07.1979 г. Ръководил го служител Кап. Тодор Георгиев Семов; Желю Желев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ на МВР-Айтос-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Виктор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 6 бр.; лично дело ІА-1250 (Бс); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Айтос, издигнат от ПП "НДПС" Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Обявен с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. Обявен с решение № 283/ 16.11.2011 г. - Министерството на земеделието и храните
Решение N° 283
от 16.11.2011
Министерството на земеделието и храните

Агент "Виктор" Осман Рамадан Чауш

Дата на раждане: 20.01.1953
Място на раждане: с. Горно Прахово, обл. Кърджали
Осман Рамадан Чауш Дата на раждане 20.01.1953 г. Място на раждане с. Горно Прахово, обл. Кърджали Вербувал го служител Кап. Тодор Георгиев Семов на 20.06.1979 г., регистриран на 05.07.1979 г. Ръководил го служител Кап. Тодор Георгиев Семов; Желю Желев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ на МВР-Айтос-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Виктор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 6 бр.; лично дело ІА-1250 (Бс); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор на Областна дирекция "Земеделие" – Бургас от 24.09.2001 г. до 22.04.2002 г. Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Обявен с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Агент "Виктор" Валентин Борисов Инчев

Дата на раждане: 14.08.1963
Място на раждане: гр. В. Търново
Валентин Борисов Инчев Дата на раждане 14.08.1963 г. Място на раждане гр. В. Търново Вербувал го служител ст. лейт. Иван Георгиев Иванов на 03.07.1987 г., регистриран на 21.07.1987 г. Ръководил го служител ст. лейт. Иван Георгиев Иванов; о. р. Иван Колев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VII-IV, управление III-I-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Виктор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично и работно дело IА-1885. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 01.09.2003 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Валентин Борисов Инчев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Агент "Виктор" Евгений Пенков Еков

Дата на раждане: 15.03.1961
Място на раждане: гр. Плевен
Евгений Пенков Еков Дата на раждане 15.03.1961 г. Място на раждане гр. Плевен Вербувал го служител о. р. Христо Филипов Христов на 13.06.1989 г., регистриран на 19.06.1989 г. Ръководил го служител о. р. Христо Филипов Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Шесто управление-ДС, 03, 03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент Псевдоними Виктор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело ІА-36245 Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 22.04.1998 г. до 04.01.1999 г. Доклад на МВР по чл. 16, ал. 2, т. 2 Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители Обявен с решение № 105/ 09.12.2009 г. - печатни издания Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Агент "Виктор" Недю Целков Христов

Дата на раждане: 19.09.1945
Място на раждане: с. Галатин, обл. Враца
Недю Целков Христов Дата на раждане 19.09.1945 г. Място на раждане с. Галатин, обл. Враца Вербувал го служител о. р. Кирил Гутев на 05.07.1978 г., регистриран на 14.07.1978 г. Ръководил го служител о. р. Кирил Гутев; о. р. Емил Раленков; о. р. Кунчо Куртев; о. р. Господин Манолов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VII-III, управление III-VII-I, управление III-II-I, управление III-Х-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Виктор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол № 74/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-27947 и работно дело IР-13441. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел до 26.08.1999 г.
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Агент "Виктор" Сергей Първанов Генадиев

Дата на раждане: 01.07.1960
Място на раждане: гр. Лом
Сергей Първанов Генадиев Дата на раждане 01.07.1960 г. Място на раждане гр. Лом Вербувал го служител о. р. Георги Илиев Георгиев на 15.04.1980 г., регистриран на 04.05.1980 г. Ръководил го служител о. р. Георги Илиев Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-II-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Виктор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1985 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на дирекция от 01.06.2003 г. За Сергей Първанов Генадиев липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 69
от 29.06.2009
Народно събрание

Агент "Виктор" Емануил Георгиев Славов

Дата на раждане: 17.05.1947
Място на раждане: с. Цонево, обл. Варна
Емануил Георгиев Славов Дата на раждане 17.05.1947 г. Място на раждане с. Цонево, обл. Варна Вербувал го служител о. р. Господин Иванов на 15.08.1977 г., регистриран на 19.08.1977 г. Ръководил го служител о. р. Господин Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Виктор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № С КА-92/ 27.03.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-3192; протокол рег. № С КА-95/ 27.03.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1667. Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Кандидат за народен представител, издигнат от "Българската лява коалиция" в 3-и ИР-Варна
Решение N° 2-594
от 19.01.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Габрово

Агент "Виктор" Али Ахмедов Алиев

Дата на раждане: 10.06.1957
Място на раждане: с. Градище, обл. Плевен
Али Ахмедов Алиев Дата на раждане 10.06.1957 г. Място на раждане с. Градище, обл. Плевен Вербувал го служител о. р. Никола Велев на 17.04.1985 г., регистриран на 25.04.1985 г. Ръководил го служител о. р. Никола Велев; о. р. Валентин Йорданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ-ДС, РУ "Студ. град"; СГУ-ДС-06-01 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Виктор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № 56/ 19.03.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-1722; протокол рег. № 55/ 19.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-658; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Севлиево, издигнат от партия "Движение за права и свободи" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-105/ 12.11.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № № 2-305/ 05.02.2014 г. – община Севлиево Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Виктор" Борис Трифонов Цветков

Дата на раждане: 05.09.1945
Място на раждане: с. Габровница, обл. Монтана
Борис Трифонов Цветков Дата на раждане 05.09.1945 г. Място на раждане с. Габровница, обл. Монтана Вербувал го служител о. р. Ангел Миланов Николов на 30.03.1977 г., регистриран на 15.04.1977 г. Ръководил го служител о. р. Ангел Миланов Николов; о. р. Валентин Петков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление ІІІ, отдел ІІІ, отделение 1 – ДС (ВКР) Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Виктор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документни от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланка; лично дело ІА–33670; работно дело ІР–12565; доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на кметство Габровница, общ. Монтана, издигнат от местна коалиция "ЗАЕДНО ЗА МОНТАНА" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 2-63/ 13.09.2012 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 2-488/ 07.04.2015 г. – община Монтана Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Виктор" Реджеб Ахмедов Коджаместанов

Дата на раждане: 15.12.1959
Място на раждане: с. Търносливка, обл. Кърджали
Реджеб Ахмедов Коджаместанов Дата на раждане 15.12.1959 г. Място на раждане с. Търносливка, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Георги Пенчев на 07.11.1988 г., регистриран на 28.11.1988 г. Ръководил го служител о. р. Георги Перчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Виктор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 5 бр.; рег. дневник; документите по делото са унищожени преди предаването им в архив с писмо вх. № 760/ 1993 г.; доклад на МВР рег. № RB 202009-001-05 / 01-08-І-1880 / 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за кмет на кметство Търносливка, общ. Ардино, издигнат от ПП "ГЕРБ" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-426/ 13.11.2014 г. – община Крумовград - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-203
от 03.07.2013 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Стопанска банка

Агент "Виктор" Петър Милков Петров

Дата на раждане: 01.12.1950
Място на раждане: гр. София
Петър Милков Петров Дата на раждане 01.12.1950 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител кап. Любомир Димитров Гайтанджиев на 29.11.1983 г., регистриран на 05.12.1983 г. Ръководил го служител кап. Любомир Димитров Гайтанджиев; ст. лейт. Калин Борисов Манов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-VIII-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Виктор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи за получено възнаграждение, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-36357; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник „БАЛКАН ХОЛИДЕЙЗ РЕНТ А КАР” АД Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Петър Милков Петров към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-89/ 17.10.2012 г. – Министерството на икономиката, енергетиката и туризма - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Секретен сътрудник "Виктор" Георги Николов Андреев

Дата на раждане: 30.01.1941
Място на раждане: гр. Първомай
Георги Николов Андреев Дата на раждане 30.01.1941 г. Място на раждане гр. Първомай Вербувал го служител регистриран на 19.02.1981 г. Ръководил го служител Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Виктор Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; предложение рег. № 1931/ 02.02.1990 г. за унищожаване на дело № 14080 на СС "Виктор". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по химически науки от 2006 г. до 2009 г.
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Виктор " Богомил Цветанов Петров

Дата на раждане: 20.11.1939
Място на раждане: Гр. Видин
Богомил Цветанов Петров Дата на раждане 20.11.1939 г. Място на раждане Гр. Видин Вербувал го служител Кап. Илия Любенов Илиев на 25.10.1977 г., регистриран на 31.10.1977 г. Ръководил го служител Кап. Илия Любенов Илиев; подп. Иванов; В. Игнатов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Видин, отдел ДС, отделение VІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Виктор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело ІА-21 (Вд) МФ; работно дело ІР-3568; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Видин, издигнат от Коалиция "Глас за Видин" (ПП "Движение Гергьовден" и ПП "Българска партия Либерали")
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Виктор " Осман Рамадан Чауш

Дата на раждане: 20.01.1953
Място на раждане: С. Горно Прахово
Осман Рамадан Чауш Дата на раждане 20.01.1953 г. Място на раждане С. Горно Прахово Вербувал го служител Кап. Тодор Георгиев Семов на 20.06.1979 г., регистриран на 05.07.1979 г. Ръководил го служител Кап. Тодор Георгиев Семов; Желю Желев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ на МВР-Айтос-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Виктор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело ІА-1250 (Бс); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Айтос, издигнат от коалиция „НЕЗАВИСИМА КОАЛИЦИЯ ЗА ОБЩИНА АЙТОС” Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 8 Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- І-1970/ 09.11.2007 г.
Решение N° 2-241
от 02.10.2013 г.
Обединена българска банка АД

Агент "Виктор" Славчо Исаев Синабов

Дата на раждане: 15.03.1957
Място на раждане: с. Завоя, обл. Кърджали
Славчо Исаев Синабов Дата на раждане 15.03.1957 г. Място на раждане с. Завоя, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Данчо Алексиев на 14.02.1975 г., регистриран на 07.03.1975 г. Ръководил го служител о. р. Данчо Алексиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС; ДС, управление III-VIII-II; ОУ на МВР-В. Търново-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Виктор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в работно дело IР-9250; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № 24/ 21.03.1990 г. за отделяне за унищожаване лично дело IА-2850 (В.Т.). Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Публична длъжност или публична дейност Прокурист на "Кърджалийска ТБ" АД от 17.11.1992 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-203/ 03.07.2013 г. – длъжници към "СТОПАНСКА БАНКА"- принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-63
от 13.09.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Монтана

Агент "Виктор" Борис Трифонов Цветков

Дата на раждане: 05.09.1945
Място на раждане: с. Габровница, обл. Монтана
Борис Трифонов Цветков Дата на раждане 05.09.1945 г. Място на раждане с. Габровница, обл. Монтана Вербувал го служител о. р. Ангел Миланов Николов на 30.03.1977 г., регистриран на 15.04.1977 г. Ръководил го служител о. р. Ангел Миланов Николов; о. р. Валентин Петков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление ІІІ, отдел ІІІ, отделение 1 – ДС (ВКР) Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Виктор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документни от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланка; лично дело ІА – 33670; работно дело ІР – 12565; доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 06.03.1990 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Монтана, издигнат от Българска социалистическа партия Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. Обявява установената с решение № 20/ 19.12.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-200
от 26.06.2013 г.
Сосиете Женерал Експресбанк АД

Агент "Виктор" Сергей Федев Чаушев

Дата на раждане: 13.05.1957
Място на раждане: с. Любча, обл. Смолян
Сергей Федев Чаушев Дата на раждане 13.05.1957 г. Място на раждане с. Любча, обл. Смолян Вербувал го служител о. р. Димитър Георгиев на 11.03.1981 г., регистриран на 10.04.1981 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Георгиев; кап. Васил Илиев Паев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Виктор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-2037 (См), в работно дело IР-1474 (См) и в работно дело IР-12323; рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. председател на Съвета на директорите на Девинска търговска банка от 24.08.1992 г. до 24.06.1993 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Сергей Федев Чаушев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-872
от 09.03.2017 г.
лица, регистрирани РИК за кандидати за народни представители в 44 Народно събрание

Агент "Виктор" Александър Любенов Илиев

Дата на раждане: 01.10.1956
Място на раждане: гр. София
Александър Любенов Илиев Дата на раждане 01.10.1956 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител майор Димитър Аврамов Иванов на 07.07.1989 г., регистриран на 18.07.1989 г. Ръководил го служител майор Димитър Аврамов Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ІІ-VІ-І Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Виктор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-37361; рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител в 24 МИР - София, издигнат от КП "БСП за БЪЛГАРИЯ" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Александър Любенов Илиев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 70
от 14.07.2009
Народно събрание

Агент "Виктор" Емануил Георгиев Славов

Дата на раждане: 17.05.1947
Място на раждане: с. Цонево, обл. Варна
Емануил Георгиев Славов Дата на раждане 17.05.1947 г. Място на раждане с. Цонево, обл. Варна Вербувал го служител ст. лейт. Господин Хр. Иванов на 15.08.1977 г., регистриран на 19.08.1977 г. Ръководил го служител ст. лейт. Господин Хр. Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна, отдел II-ДС, отделение "туристическо" Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Виктор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-3192 (Вн) МФ; протокол рег. № С КА-92/ 27.03.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-3192 (налично); протокол рег. № С КА-95/ 27.03.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1667. Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Кандидат за народен представител, издигнат от "Българската лява коалиция" в 3-и ИР-Варна
Решение N° 288
от 24.11.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – София град

Агент "Виктор" Евгений Пенков Еков

Дата на раждане: 15.03.1961
Място на раждане: гр. Плевен
Евгений Пенков Еков Дата на раждане 15.03.1961 г. Място на раждане гр. Плевен Вербувал го служител о. р. Христо Филипов Христов на 13.06.1989 г., регистриран на 19.06.1989 г. Ръководил го служител о. р. Христо Филипов Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Шесто управление-ДС, 03, 03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент Псевдоними Виктор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело ІА-36245 Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в гр. София, издигнат от БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ Доклад на МВР по чл. 16, ал. 2, т. 2. Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители Обявен с решение № 105/ 09.12.2009 г. - печатни издания Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България Обявен с решение № 180/ 26.01.2011 г. - Министерството на отбраната
Решение N° 143
от 16.06.2010
Министерство на вътрешните работи

Агент "Виктор" Николай Жеков Николов

Дата на раждане: 18.03.1958
Място на раждане: гр. Бургас
Николай Жеков Николов Дата на раждане 18.03.1958 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител ст. лейт. Милен Беров Йовчев на 11.01.1978 г., регистриран на 07.03.1978 г. Ръководил го служител ст. лейт. Милен Беров Йовчев; о. р. Кольо Колев; о. р. Иван Георгиев; о. р. Методи Величков; о. р. Сл. Протогеров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-I-III, управление III-IХ-IV; СГУ на МВР-VI-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Виктор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр.- 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-2979 (Бс) МФ; протокол рег. № С-194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-1516 (Бс). Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 05.12.2006 г.
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Агент "Виктор" Евгений Пенков Еков

Дата на раждане: 15.03.1961
Място на раждане: гр. Плевен
Евгений Пенков Еков Дата на раждане 15.03.1961 г. Място на раждане гр. Плевен Вербувал го служител о. р. Христо Филипов Христов на 13.06.1989 г., регистриран на 19.06.1989 г. Ръководил го служител о. р. Христо Филипов Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Шесто управление-ДС, 03, 03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент Псевдоними Виктор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело ІА-36245 Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Кишинев от 23.09.2001 г. до 30.09.2005 г. Доклад на МВР по чл. 16, ал. 2, т. 2 Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители Обявен с решение № 105/ 09.12.2009 г. - печатни издания
Решение N° 231
от 23.06.2011
община Гоце Делчев

Агент "Виктор" Мустафа Фаик Бялк

Дата на раждане: 28.04.1947
Място на раждане: с. Корница, обл. Благоевград
Мустафа Фаик Бялк Дата на раждане 28.04.1947 г. Място на раждане с. Корница, обл. Благоевград Вербувал го служител полк. Трендафилов на 09.06.1975 г., регистриран на 20.06.1975 г. Ръководил го служител полк. Трендафилов; кап. Георги Димитров Тойчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Виктор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 7 бр.; лично дело IА-2347 (Бл); протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1967 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от ноември 1991 г. до октомври 1995 г.
Решение N° 2-488
от 07.04.2015 г.
община Монтана

Агент "Виктор" Борис Трифонов Цветков

Дата на раждане: 05.09.1945
Място на раждане: с. Габровница, обл. Монтана
Борис Трифонов Цветков Дата на раждане 05.09.1945 г. Място на раждане с. Габровница, обл. Монтана Вербувал го служител о. р. Ангел Миланов Николов на 30.03.1977 г., регистриран на 15.04.1977 г. Ръководил го служител о. р. Ангел Миланов Николов; о. р. Валентин Петков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление ІІІ, отдел ІІІ, отделение 1 – ДС (ВКР) Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Виктор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документни от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланка; лично дело ІА–33670; работно дело ІР–12565; доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Габровница от м. ноември 2003 г. до м. октомври 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 2-63/ 13.09.2012 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Виктор" Борис Трифонов Цветков

Дата на раждане: 05.09.1945
Място на раждане: с. Габровница, обл. Монтана
Борис Трифонов Цветков Дата на раждане 05.09.1945 г. Място на раждане с. Габровница, обл. Монтана Вербувал го служител о. р. Ангел Миланов Николов на 30.03.1977 г., регистриран на 15.04.1977 г. Ръководил го служител о. р. Ангел Миланов Николов; о. р. Валентин Петков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление ІІІ, отдел ІІІ, отделение 1 – ДС (ВКР) Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Виктор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документни от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланка; лично дело ІА – 33670; работно дело ІР – 12565; доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 06.03.1990 г. Кандидат за кмет на с. Габровница, общ. Монтана, издигнат от ПП "БСП" Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Виктор" Реджеб Ахмедов Коджаместанов

Дата на раждане: 15.12.1959
Място на раждане: с. Търносливка, обл. Кърджали
Реджеб Ахмедов Коджаместанов Дата на раждане 15.12.1959 г. Място на раждане с. Търносливка, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Георги Пенчев на 07.11.1988 г., регистриран на 28.11.1988 г. Ръководил го служител о. р. Георги Перчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Виктор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 5 бр.; рег. дневник; документите по делото са унищожени преди предаването им в архив с писмо вх. № 760/ 1993 г.; доклад на МВР рег. № RB 202009-001-05 / 01-08-І-1880 / 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за кмет на с. Ахрянско, общ. Ардино, обл. Кърджали, издигнат от ПП "ГЕРБ" Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори -2007 г.
Решение N° 2-610
от 18.02.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Кюстендил

Агент "Виктор" Димитър Викторов Кабакчиев

Дата на раждане: 28.09.1953
Място на раждане: гр. Дупница
Димитър Викторов Кабакчиев Дата на раждане 28.09.1953 г. Място на раждане гр. Дупница Вербувал го служител ст. лейт. Димитър Кирилов Стоилков на 19.12.1983 г., регистриран на 20.12.1983 г. Ръководил го служител ст. лейт. Димитър Кирилов Стоилков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кюстендил-ДС по линия на управление II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Виктор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1065 (Кн) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА-18/ 04.06.1990 г. за унищожаване работно дело IР-835 (Кн). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за общински съветник в община Дупница, издигнат от Местна коалиция "КОАЛИЦИЯ ДУПНИЦА" Обявява установената и обявена с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-120
от 12.12.2012 г.
община Айтос

Агент "Виктор" Осман Рамадан Чауш

Дата на раждане: 20.01.1953
Място на раждане: с. Горно Прахово, обл. Кърджали
Осман Рамадан Чауш Дата на раждане 20.01.1953 г. Място на раждане с. Горно Прахово, обл. Кърджали Вербувал го служител Кап. Тодор Георгиев Семов на 20.06.1979 г., регистриран на 05.07.1979 г. Ръководил го служител Кап. Тодор Георгиев Семов; Желю Желев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ на МВР-Айтос-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Виктор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 6 бр.; лично дело ІА-1250 (Бс); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 12.11.2003 г. до 27.09.2007 г. Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 283/ 16.11.2011 г. – Министерството на земеделието и храните Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 305/ 31.01.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 238
от 06.07.2011
община Белица

Агент "Виктор" Явор Бинков Дурльов

Дата на раждане: 24.01.1968
Място на раждане: с. Черешово, обл. Благоевград
Явор Бинков Дурльов Дата на раждане 24.01.1968 г. Място на раждане с. Черешово, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Александър Арабаджиев на 06.12.1987 г., регистриран на 15.01.1988 г. Ръководил го служител о. р. Александър Арабаджиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 03-05-01 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Виктор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр.; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2430 (Бл); протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР- 2045 (Бл); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 2003 г. до 2007 г. Обявен с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Виктор " Борис Трифонов Цветков

Дата на раждане: 05.09.1945
Място на раждане: С. Габровница, обл. Монтана
Борис Трифонов Цветков Дата на раждане 05.09.1945 г. Място на раждане С. Габровница, обл. Монтана Вербувал го служител Ангел Миланов Николов на 30.03.1977 г., регистриран на 15.04.1977 г. Ръководил го служител Ангел Миланов Николов; Валентин Петков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление ІІІ, отдел ІІІ, отделение 1 – ДС (ВКР) Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Виктор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документни от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. дневник; рег. бланка; лично дело ІА – 33670; Решение № 18/ 25.10.2007 г. 2 работно дело ІР – 12565; доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 06.03.1990 г. Кандидат за кмет на с. Габровница, общ. Монтана, издигнат от БСП
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Виктор " Реджеб Ахмедов Коджаместанов

Дата на раждане: 15.12.1959
Място на раждане: с. Търносливка, обл. Кърджали
Реджеб Ахмедов Коджаместанов Дата на раждане 15.12.1959 г. Място на раждане с. Търносливка, обл. Кърджали Вербувал го служител Георги Пенчев на 07.11.1988 г. Ръководил го служител Георги Перчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ МВР Кърджали – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Виктор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; документите по делото са унищожени преди предаването им в архив; доклад на МВР рег. № RB 202009-001-05 / 01-08-І-1880 / 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за кмет на с. Ахрянско, общ. Ардино, обл. Кърджали, издигнат от БСП
Решение N° 105
от 9.12.2009
Печатни издания

Агент "Виктор" Евгений Пенков Еков

Дата на раждане: 15.03.1961
Място на раждане: Гр. Плевен
Евгений Пенков Еков Дата на раждане 15.03.1961 г. Място на раждане Гр. Плевен Вербувал го служител о. р. Христо Филипов Христов на 13.06.1989 г., регистриран на 19.06.1989 г. Ръководил го служител о. р. Христо Филипов Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Шесто управление-ДС, 03, 03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент Псевдоними Виктор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело ІА-36245 Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Редакционен директор до 31.08.2007 г. Доклад на МВР по чл. 16, ал. 2, т. 2 Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители
Решение N° 105
от 9.12.2009
Печатни издания

Секретен сътрудник "Виктор" Павел Апостолов Пашев

Дата на раждане: 19.05.1945
Място на раждане: Гр. Пловдив
Павел Апостолов Пашев Дата на раждане 19.05.1945 г. Място на раждане Гр. Пловдив Вербувал го служител Ст. лейт. А. Алексиев на 07.06.1982 г., регистриран на 30.09.1982 г. Ръководил го служител Ст. лейт. А. Алексиев; о. р. А. Атанасов; полк. Колю Ас. Михалев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Виктор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; картони обр. 1 и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 5225; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1530/ 08.08.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Редакционен директор до 31.08.2007 г. Обявен с решение № 50/ 08.10.2008 г. - БТА
Решение N° 105
от 9.12.2009
Печатни издания

Секретен сътрудник "Виктор" Юрий Леонов Асланов

Дата на раждане: 18.07.1951
Място на раждане: гр. Варна
Юрий Леонов Асланов Дата на раждане 18.07.1951 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител Кап. Карло Георгиев на 17.09.1985 г. Ръководил го служител Кап. Карло Георгиев; подп. Владимир Вълчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ на ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Виктор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководилите го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 2 и обр. 9; дело № 19928; доклад на Служба "Военна информация" изх. № 3578/ 03.12.2009 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Политически коментатор от 01.06.2009 г. Комисията е установила принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 1 /едно/ лице, данните за което не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от закона. "ПОЗВЪНЕТЕ" АД - вестник "Позвънете" Проверени са 3 лица. Две лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност на лица към органите по чл. 1 от закона. "ПОГЛЕД МЕДИЯ" ЕООД - вестник "Поглед" Проверени са 37 лица. Две лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона.
Решение N° 105
от 9.12.2009
Печатни издания

Секретен сътрудник "Виктор" Юрий Леонов Асланов

Дата на раждане: 18.07.1951
Място на раждане: гр. Варна
Юрий Леонов Асланов Дата на раждане 18.07.1951 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител Кап. Карло Георгиев на 17.09.1985 г. Ръководил го служител Кап. Карло Георгиев; подп. Владимир Вълчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ на ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Виктор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководилите го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 2 и обр. 9; дело № 19928; доклад на Служба "Военна информация" изх. № 3578/ 03.12.2009 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Политически коментатор "СЕГА" АД - вестник "Сега" Проверени са 20 лица. Две лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона.
Решение N° 105
от 9.12.2009
Печатни издания

Секретен сътрудник "Виктор" Юрий Леонов Асланов

Дата на раждане: 18.07.1951
Място на раждане: гр. Варна
Юрий Леонов Асланов Дата на раждане 18.07.1951 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител Кап. Карло Георгиев на 17.09.1985 г. Ръководил го служител Кап. Карло Георгиев; подп. Владимир Вълчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ на ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Виктор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководилите го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 2 и обр. 9; дело № 19928; доклад на Служба "Военна информация" изх. № 3578/ 03.12.2009 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Политически коментатор "ТЕМА Нюз" АД - списание "Тема" Проверени са 7 лица. Четири лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Комисията не установи принадлежност на лица към органите по чл. 1 от закона. "ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ" ЕООД - вестник "Банкеръ" и вестник "Параграф 22" Проверени са 7 лица.
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

резидент " Виктор " Николай Стойков Тонев

Дата на раждане: 02.09.1948
Място на раждане: Гр. Русе
Николай Стойков Тонев Дата на раждане 02.09.1948 г. Място на раждане Гр. Русе Вербувал го служител Никола Симеонов на 22.08.1984 г. Ръководил го служител Никола Симеонов; Станчо Армянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление 03, отдел 09-05 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Виктор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; доклад на Сл. "Сигурност-ВП и ВКР" рег. № СС-7998/ 05.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Ветово, издигнат от “Партия на българските комунисти” За Николай Стойков Тонев липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Виктор " Петър Георгиев Радулов

Дата на раждане: 26.08.1946
Място на раждане: Гр. Лом
Петър Георгиев Радулов Дата на раждане 26.08.1946 г. Място на раждане Гр. Лом Вербувал го служител Кап. Кито Борисов Божинов на 30.11.1974 г., регистриран на 09.12.1974 г. Ръководил го служител Кап. Кито Борисов Божинов; майор Христо Дончев Христов; кап. Илич Решение № 22/ 29.01.2008 г. 99 Петков Томински; ст. лейт. Валентин Тричков Кирилов; кап. Вася Цветанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград, отделение ДС-Лом Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Виктор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документ за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-574 (Мх); работно дело IР-133 (Мх); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-2173/ 12.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Лом, издигнат от НДСВ Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08- I-2132/ 07.12.2007 г.
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Виктор " Явор Бинков Дурльов

Дата на раждане: 24.01.1968
Място на раждане: С. Черешово, обл. Благоевград
Явор Бинков Дурльов Дата на раждане 24.01.1968 г. Място на раждане С. Черешово, обл. Благоевград Вербувал го служител Александър Арабаджиев на 06.12.1987 г., регистриран на 15.01.1988 г. Решение № 22/ 29.01.2008 г. 190 Ръководил го служител Александър Арабаджиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 03-05-01 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Виктор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2430; протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР- 2045; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Белица, издигнат от ДПС
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Секретен сътрудник "Виктор" Георги Николов Андреев

Дата на раждане: 30.01.1941
Място на раждане: гр. Първомай
Георги Николов Андреев Дата на раждане 30.01.1941 г. Място на раждане гр. Първомай Вербувал го служител регистриран на 19.02.1981 г. Ръководил го служител Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Виктор Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; предложение рег. № 1931/ 02.02.1990 г. за унищожаване на дело № 14080 на СС "Виктор". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. ректор до 28.02.2011г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 56
от 18.12.2008
Българско национално радио

Агент "Виктор" Кирил Церенович Джувинов

Дата на раждане: 25.05.1934
Място на раждане: с. Боянци, обл. Пловдив
Кирил Церенович Джувинов Дата на раждане 25.05.1934 г. Място на раждане с. Боянци, обл. Пловдив Вербувал го служител О. р. Цветан Бузовски на 03.11.1975 г., регистриран на 11.11.1975 г. Ръководил го служител О. р. Цветан Бузовски; о. р. Захари Петков; о. р. Никифоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 06-01-01, управление 06-09-01, управление 06-01-05 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Виктор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1029/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 235/ 07.01.1990 г. личното и работното дело на аг. "Виктор". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. главен редактор от 01.04.1977 г. до 30.04.1991 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More