Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Вили намери 6 резултата / The search @pseudo Вили found 6 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-508
от 19.05.2015 г.
община Септември

Съдържател на явочна квартира "Вили" Маргарита Методиева Златанова

Дата на раждане: 01.11.1939
Място на раждане: с. Лозен, обл. Пазарджик
Маргарита Методиева Златанова Дата на раждане 01.11.1939 г. Място на раждане с. Лозен, обл. Пазарджик Вербувал я служител о. р. Филип Тотляков на 12.08.1986 г., регистрирана на 12.09.1986 г. Ръководил я служител о. р. Филип Тотляков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пазарджик-ДС по линия на управление IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Вили Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 7/ 1990 г. за унищожаване секретните документи на Я/К "Вили". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Маргарита Методиева Златанова към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Секретен сътрудник "Вили (Вими)" Мима Димитрова Стоилова-Николова

Дата на раждане: 18.07.1947
Място на раждане: гр. Пещера
Мима Димитрова Стоилова-Николова Дата на раждане 18.07.1947 г. Място на раждане гр. Пещера Вербувал я служител ст. лейт. Вл. Константинов на 19.03.1980 г., регистрирана на 08.04.1980 г. Ръководил я служител ст. лейт. Вл. Константинов; майор Филип Дим. Филипов; кап. Александър Кръстев Попов; майор Евгени Лилков Ковачев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Вили (Вими) Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили я щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 5459 Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к управление от 01.07.1992 г. до 29.07.1994 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 2-784
от 29.11.2016 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Биохим 2016 г.

Агент "Вили" Георги Атанасов Миразчиев

Дата на раждане: 03.01.1954
Място на раждане: гр. Пещера
Георги Атанасов Миразчиев Дата на раждане 03.01.1954 г. Място на раждане гр. Пещера Вербувал го служител лейт. Явор Димитров Капитанов на 24.07.1985 г., регистриран 01.08.1985 г.; възстановен от ст. лейт. Михаил Иванов Михайлов и регистриран на 23.05.1989 г. г. Ръководил го служител лейт. Явор Димитров Капитанов; ст. лейт. Михаил Иванов Михайлов; о. р. Константин Гребенаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ІІ-ІХ-ІІ, управление ІІ-VІ-ІІІ, управление ІV-ІІІ-ІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Вили Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка – 2 бр., съдържащи се в лично дело ІА-36568 и в работно дело ІР-16112; рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Лице, посочено като едноличен търговец с фирма-длъжник – ЕТ "ФРУВЕКОМ-ГЕОРГИ МИРАЗЧИЕВ", гр. София (ЕТ "ФРУВЕКОМ МИРАЗЧИЕВ" – по бюлетина) Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Георги Атанасов Миразчиев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-960
от 23.05.2017 г.
община Свиленград

Агент "Вили" Иван Ангелов Сапунджиев

Дата на раждане: 21.06.1950
Място на раждане: гр. Свиленград
Иван Ангелов Сапунджиев Дата на раждане 21.06.1950 г. Място на раждане гр. Свиленград Вербувал го служител о. р. Атанас Куманов на 25.03.1980 г., регистриран на 01.04.1980 г. Ръководил го служител о. р. Атанас Куманов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Вили Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № С 586/ 28.12.1990 г. с решение за унищожаване делото на "Вили" с рег. № 56599. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на ВрИК на община Свиленград от м. октомври 1990 г. до м. октомври 1991 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Иван Ангелов Сапунджиев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Секретен сътрудник "Вили (Вими)" Мима Димитрова Стоилова-Николова

Дата на раждане: 18.07.1947
Място на раждане: гр. Пещера
Мима Димитрова Стоилова-Николова Дата на раждане 18.07.1947 г. Място на раждане гр. Пещера Вербувал я служител ст. лейт. Вл. Константинов на 19.03.1980 г., регистрирана на 08.04.1980 г. Ръководил я служител ст. лейт. Вл. Константинов; майор Филип Дим. Филипов; кап. Александър Кръстев Попов; майор Евгени Лилков Ковачев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Вили (Вими) Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили я щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 5459 Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Банког от 30.06.2005 г. до 30.06.2008 г.
Решение N° 53
от 13.11.2008
държавни агенции

Секретен сътрудник; Агент "Вичев; Вили" Владимир Петров Венков

Дата на раждане: 06.03.1951
Място на раждане: Гр. София
Владимир Петров Венков Дата на раждане 06.03.1951 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Капитан Ангел Емилов Ангелов на 04.09.1978 г., регистриран на 06.09.1978 г.; ст. лейт. Милчо Валентинов Марков на 27.08.1987 г., регистриран на 02.09.1987 г. Ръководил го служител Капитан Ангел Емилов Ангелов; о. р. Антон Петков Антонов; ст. лейт. Милчо Валентинов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ; управление IV-I-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник; агент Псевдоними Вичев; Вили Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка-2 бр.; рег. дневник; картони обр. 1, обр. 3, обр. 4 – 2 бр.; лично дело Ф1, а.е. 3934; лично дело IА-34470; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1400/ 22.07.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Началник управление от 01.11.1994 г. до 01.08.1996 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Владимир Петров Венков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More