Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Виолета намери 3 резултата / The search @pseudo Виолета found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-57
от 21.08.2012 г.
Химикотехнологичен и металургичен университет София

Сътрудник; Агент "Виолета" Жанета Маринова Българанова

Дата на раждане: 29.04.1945
Място на раждане: гр. София
Жанета Маринова Българанова Дата на раждане 29.04.1945 г. Място на раждане гр. София Вербувал я служител майор Иван Димитров Начев на 10.05.1971 г., регистрирана на 15.05.1971 г. Ръководил я служител майор Иван Димитров Начев; о. р. Димитър Енев Атанасов; о. р. Валери Янакиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-IХ-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник; агент Псевдоними Виолета Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-23059 и в работно дело IР-7734; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1976 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра от 25.05.2009 г. до 01.06.2010 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-479
от 24.03.2015 г.
община Вършец

Съдържател на явочна квартира "Виолета" Данка Йорданова Багджийска

Дата на раждане: 06.07.1941
Място на раждане: гр. Вършец
Данка Йорданова Багджийска Дата на раждане 06.07.1941 г. Място на раждане гр. Вършец Вербувал я служител о. р. Стефан Давидов на 11.12.1974 г., регистрирана на 16.12.1974 г. Ръководил я служител о. р. Стефан Давидов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Виолета Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2019/ 25.04.1990 г. за унищожаване с протокол рег. № 208/ 23.03.1990 г. делото на Я/К "Виолета". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г.; Общински съветник от 1991 г. до 2003 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 105
от 9.12.2009
Печатни издания

Агент "Виолета" Снежанка Цокова Тодорова-Федотова

Дата на раждане: 16.11.1955
Място на раждане: гр. София
Снежанка Цокова Тодорова-Федотова Дата на раждане 16.11.1955 г. Място на раждане гр. София Вербувал я служител о. р. Ангел Димитров на 13.06.1988 г., регистрирана на 16.06.1988 г. Ръководил я служител о. р. Ангел Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-I-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Виолета Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 – 3 бр.; писмо вх. № 2865/ 1990 г. с искане "да бъдат заличени от всички картотеки на МВР данните за агент "Виолета"; писмо вх. № 1029/ 27.02.1990 г. с предложение за унищожаване личното и работното дело на аг. "Виолета". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Собственик в "ПОГЛЕД МЕДИЯ" ЕООД

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More