Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Виржиния намери 2 резултата / The search @pseudo Виржиния found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-791
от 06.12.2016 г.
Българско национално радио 2016 г.

Агент "Виржиния" Пенка Радославова Велева-Димитрова

Дата на раждане: 12.06.1956
Място на раждане: гр. София
Пенка Радославова Велева-Димитрова Дата на раждане 12.06.1956 г. Място на раждане гр. София Вербувал я служител лейт. Илко Димитров Желязков на 11.11.1986 г., регистрирана на 26.11.1986 г. Ръководил я служител лейт. Илко Димитров Желязков; о. р. Бойко Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-02-02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Виржиния Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-32441. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Старши редактор (член на редакционен съвет) от 01.08.2008 г. до 06.02.2011 г. и от 01.01.2014 г. Отговорен редактор (член на редакционен съвет) от 07.02.2011 г. до 31.12.2013 г. Обявява установената и обявена с решение № 56/ 18.12.2008 г. – БНР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Агент "Виржиния" Пенка Радославова Велева-Димитрова

Дата на раждане: 12.06.1956
Място на раждане: гр. София
Пенка Радославова Велева-Димитрова Дата на раждане 12.06.1956 г. Място на раждане гр. София Вербувал я служител лейт. Илко Димитров Желязков на 11.11.1986 г., регистрирана на 26.11.1986 г. Ръководил я служител лейт. Илко Димитров Желязков; о. р. Бойко Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-02-02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Виржиния Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия я щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-32441. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Редактор и водеща на предаване на гръцки език- в БНР

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More