Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Вит намери 4 резултата / The search @pseudo Вит found 4 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-422
от 05.11.2014 г.
община Кирково

Съдържател на явочна квартира "Вит" Вела Василева Зидарова

Дата на раждане: 10.01.1955
Място на раждане: с. Овчари, обл. Кърджали
Вела Василева Зидарова Дата на раждане 10.01.1955 г. Място на раждане с. Овчари, обл. Кърджали Вербувал я служител о. р. Валери Груев на 01.08.1985 г., регистрирана на 16.08.1985 г. Ръководил я служител о. р. Валери Груев; о. р. Петър Дачев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ- IV ГО-РО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Вит Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 11/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване дело IЯ-318 (Кж). Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-416/ 22.10.2014 г. – община Джебел - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-595
от 19.01.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Добрич

Съдържател на явочна квартира "Вит" Пламен Димов Тодоров

Дата на раждане: 10.12.1955
Място на раждане: гр. Добрич
Пламен Димов Тодоров Дата на раждане 10.12.1955 г. Място на раждане гр. Добрич Вербувал го служител о. р. Георги Катев Георгиев на 15.01.1982 г., регистриран на 01.02.1982 г. Ръководил го служител о. р. Георги Катев Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-Толбухин по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Вит Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2163/ 04.05.1990 г. за унищожаване с протокол № 485/ 24.04.1990 г. личното дело на Я/К "Вит". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Добричка, издигнат от ПП "ГЕРБ" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-259/ 20.11.2013 г. – училища по Закона за народната просвета Обявява установената и обявена с решение № 2-310/ 19.02.2014 г. – община Добрич - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-259
от 20.11.2013 г.
училища по Закона за народната просвета

Съдържател на явочна квартира "Вит" Пламен Димов Тодоров

Дата на раждане: 10.12.1955
Място на раждане: гр. Добрич
Пламен Димов Тодоров Дата на раждане 10.12.1955 г. Място на раждане гр. Добрич Вербувал го служител о. р. Георги Катев Георгиев на 15.01.1982 г., регистриран на 01.02.1982 г. Ръководил го служител о. р. Георги Катев Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-Толбухин по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Вит Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2163/ 04.05.1990 г. за унищожаване с протокол № 485/ 24.04.1990 г. личното дело на Я/К "Вит". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор на Начално училище "Отец Паисий" – Плачидол; Директор на Основно училище "Васил Левски" – Божурово; Директор на Основно училище "Христо Ботев" - Стожер Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Съдържател на явочна квартира "Вит" Пламен Димов Тодоров

Дата на раждане: 10.12.1955
Място на раждане: гр. Добрич
Пламен Димов Тодоров Дата на раждане 10.12.1955 г. Място на раждане гр. Добрич Вербувал го служител о. р. Георги Катев Георгиев на 15.01.1982 г., регистриран на 01.02.1982 г. Ръководил го служител о. р. Георги Катев Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-Толбухин по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Вит Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2163/ 04.05.1990 г. за унищожаване с протокол № 485/ 24.04.1990 г. личното дело на Я/К "Вит". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Добричка, издигнат от ПП "ДВИЖЕНИЕ "СОЦИАЛДЕМОКРАТИ"

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More