Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Витов намери 3 резултата / The search @pseudo Витов found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-784
от 29.11.2016 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Биохим 2016 г.

Секретен сътрудник "Витов" Георги Тодоров Попов

Дата на раждане: 09.05.1951
Място на раждане: гр. София
Георги Тодоров Попов Дата на раждане 09.05.1951 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Христо Викторов Петров на 27.08.1984 г., регистриран на 06.09.1984 г. Ръководил го служител ст. лейт. Христо Викторов Петров; о. р. Цветомир Милкински Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-УНТР Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Витов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 5720; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник - "ПРЕЦИЗ " ЕАД, гр. Монтана (ДФ "ПРЕЦИЗ МОНТАНА" – по бюлетина) Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-70
от 18.09.2012 г.
Технически университет София

Секретен сътрудник "Витов" Георги Тодоров Попов

Дата на раждане: 09.05.1951
Място на раждане: гр. София
Георги Тодоров Попов Дата на раждане 09.05.1951 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Христо Викторов Петров на 27.08.1984 г., регистриран на 06.09.1984 г. Ръководил го служител ст. лейт. Христо Викторов Петров; о. р. Цветомир Милкински Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-УНТР Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Витов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 5720; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Секретен сътрудник "Витов" Георги Тодоров Попов

Дата на раждане: 09.05.1951
Място на раждане: гр. София
Георги Тодоров Попов Дата на раждане 09.05.1951 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител ст. лейт. Христо Викторов Петров на 27.08.1984 г., регистриран на 06.09.1984 г. Ръководил го служител ст. лейт. Христо Викторов Петров; о. р. Цветомир Милкински Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-УНТР Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Витов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 5720; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник – "ПРЕЦИЗ" ЕАД, гр. Монтана /ДФ "ПРЕЦИЗ" – по бюлетина/. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-784/ 29.11.2016 г. – длъжници към банка "Биохим" Обявява установената и обявена с решение № 2-157/ 27.03.2013 г. – "Тексим Банк" АД - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More