Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Вихра намери 2 резултата / The search @pseudo Вихра found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-475
от 18.03.2015 г.
община Брусарци

Агент "Вихра" Лилия Асенова Еленкова

Дата на раждане: 10.08.1940
Място на раждане: с. Василовци, обл. Монтана
Лилия Асенова Еленкова Дата на раждане 10.08.1940 г. Място на раждане с. Василовци, обл. Монтана Вербувал я служител подп. Генади Вл. Ваков на 14.12.1978 г., регистрирана на 20.12.1978 г. Ръководил я служител подп. Генади Вл. Ваков; о. р. Христо Дончев; лейт. Пламен Тодоров Обретенов. кап р. Илич. Петков Томински; лейт. Георги Иванов Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград-ДС-Лом по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Вихра Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководил я щатен служител, документи от ръководили я щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-531 (Мх) и в работно дело IР-98 (Мх); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Василовци от м. ноември 2003 г. до м. ноември 2007г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Лилия Асенова Еленкова към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-21
от 20.06.2012 г.
Бургаски свободен университет

Осведомител "Вихра" Мария Георгиева Чавдарова

Дата на раждане: 13.11.1948
Място на раждане: гр. Дулово
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More