Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Вихрен намери 20 резултата / The search @pseudo Вихрен found 20 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 50
от 08.10.2008
Съвет за електронни медии, Българската телеграфна агенция

Секретен сътрудник "Вихрен" Михаил Иванов Бързанов

Дата на раждане: 19.06.1942
Място на раждане: с. Говедарци, обл. Софийска
Михаил Иванов Бързанов Дата на раждане 19.06.1942 г. Място на раждане с. Говедарци, обл. Софийска Вербувал го служител Кап. Светозар Йорданов Димитров на 05.12.1978 г. Ръководил го служител Кап. Светозар Йорданов Димитров; полк. Г. Занев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Вихрен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано агентурно сведение; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; картони обр. 1 и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 4978; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1555/ 25.08.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на дирекция "Информационни технологии" от 01.06.2007 г. до 06.08.2007 г. Българска телеграфна агенция Проверени са 71 лица. Едно лице не подлежи на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона. Установява и обявява принадлежност за:
Решение N° 2-533
от 16.07.2015 г.
община Плевен

Съдържател на явочна квартира "Вихрен" Христо Тодоров Лилов

Дата на раждане: 20.11.1950
Място на раждане: гр. Павликени
Христо Тодоров Лилов Дата на раждане 20.11.1950 г. Място на раждане гр. Павликени Вербувал го служител о. р. Ленко Бочев Йочев на 21.08.1974 г., регистриран на 04.09.1974 г. Ръководил го служител о. р. Ленко Бочев Йочев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Плевен-ДС по линия на първо управление Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Вихрен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2631/ 21.06.1990 г. за унищожаване с протокол № 40/ 05.03.1990 г. материалите на Я/К "Вихрен"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-581
от 24.11.2015 г.
кандидати за общински съветници – област Благоевград

Съдържател на явочна квартира "Вихрен" Звездан Димитров Гацев

Дата на раждане: 20.01.1949
Място на раждане: с. Враня, обл. Благоевград
Звездан Димитров Гацев Дата на раждане 20.01.1949 г. Място на раждане с. Враня, обл. Благоевград Вербувал го служител кап. Стоян Петров Глоздилов на 28.06.1981 г., регистриран на 03.07.1981 г. Ръководил го служител кап. Стоян Петров Глоздилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VII-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Вихрен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 6; лично дело IА-1672. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Сандански, издигнат от партия Земеделски съюз "Александър Стамболийски" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Звездан Димитров Гацев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 316/ 22.02.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 21/ 08.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-643
от 26.04.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Софийска

Агент "Вихрен" Пламен Георгиев Господинов

Дата на раждане: 03.06.1952
Място на раждане: гр. Кресна
Пламен Георгиев Господинов Дата на раждане 03.06.1952 г. Място на раждане гр. Кресна Вербувал го служител ст. лейт. Светлин Стефанов Марковски на 16.12.1982 г., регистриран на 17.12.1982 г.; възстановен от о. р. Милчо Милчев на 25.04.1987 г. Ръководил го служител ст. лейт. Светлин Стефанов Марковски; о. р. Милчо Милчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СОУ на МВР-Средногорие-ДС; ОУ на МВР-Пловдив; ДС, управление III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Вихрен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-34 (Пд); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; работно дело IР-14552. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за общински съветник в община Златица, издигнат от МК "КОАЛИЦИЯ ЗА ПРОМЯНА НА ЗЛАТИЦА" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 54
от 26.11.2008
Българска национална телевизия

Секретен сътрудник "Вихрен" Михаил Иванов Бързанов

Дата на раждане: 19.06.1942
Място на раждане: с. Говедарци, обл. Софийска
Михаил Иванов Бързанов Дата на раждане 19.06.1942 г. Място на раждане с. Говедарци, обл. Софийска Вербувал го служител Кап. Светозар Йорданов Димитров на 05.12.1978 г. Ръководил го служител Кап. Светозар Йорданов Димитров; полк. Г. Занев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Вихрен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано агентурно сведение; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; картони обр. 1 и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 4978; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1555/ 25.08.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Директор от 14.02.2003 г. до 16.07.2004 г. Обявен с решение № 50/ 08.10.2008 г. – СЕМ.
Решение N° 2-790
от 06.12.2016 г.
община Пирдоп

Агент "Вихрен" Пламен Георгиев Господинов

Дата на раждане: 03.06.1952
Място на раждане: гр. Кресна
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 37
от 10.06.2008
държавни агенции и държавни комисии

Съдържател на явочна квартира "Вихрен" Цвета Добрева Башева

Дата на раждане: 07.06.1946
Място на раждане: Гр. Сливен
Цвета Добрева Башева Дата на раждане 07.06.1946 г. Място на раждане Гр. Сливен Вербувал я служител Йордан Димитров на 10.06.1975 г., регистрирана на 08.08.1975 г. Ръководил я служител Йордан Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-ДС-по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Вихрен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № С 84/ 05.06.1990 г. за унищожаване документите на "Вихрен"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1235/ 17.05.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Началник сектор в ДА "Сливен" от 1989 г. до 1992 г.
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Вихрен" Пламен Георгиев Господинов

Дата на раждане: 03.06.1952
Място на раждане: гр. Кресна
Пламен Георгиев Господинов Дата на раждане 03.06.1952 г. Място на раждане гр. Кресна Вербувал го служител ст. лейт. Светлин Стефанов Марковски на 16.12.1982 г., регистриран на 17.12.1982 г.; възстановен от о. р. Милчо Милчев на 25.04.1987 г. Ръководил го служител ст. лейт. Светлин Стефанов Марковски; о. р. Милчо Милчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СОУ на МВР-Средногорие-ДС; ОУ на МВР-Пловдив; ДС, управление III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Вихрен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-34 (Пд); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; работно дело IР-14552. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за кмет на община Златица, издигнат от МК "КОАЛИЦИЯ ЗА ПРОМЯНА НА ЗЛАТИЦА" Обявява установената и обявена с решение № 149/ 13.07.2010 г. - областните управители и заместник областните управители. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Вихрен " Вергил Цветков Маринов

Дата на раждане: 06.08.1947
Място на раждане: С. Връв, обл. Михайловград
Вергил Цветков Маринов Дата на раждане 06.08.1947 г. Място на раждане С. Връв, обл. Михайловград Вербувал го служител Огнян Асенов на 07.12.1988 г. Ръководил го служител Огнян Асенов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Видин-ДС Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 2 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Вихрен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № 1436/ 05.03.1990 г. за унищожаване на материалите на ЯК"Вихрен"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Видин, издигнат от инициативен комитет
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Секретен сътрудник "Вихрен" Михаил Иванов Бързанов

Дата на раждане: 19.06.1942
Място на раждане: с. Говедарци, обл. Софийска
Михаил Иванов Бързанов Дата на раждане 19.06.1942 г. Място на раждане с. Говедарци, обл. Софийска Вербувал го служител Кап. Светозар Йорданов Димитров на 05.12.1978 г. Ръководил го служител Кап. Светозар Йорданов Димитров; полк. Г. Занев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Вихрен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано агентурно сведение; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; картони обр. 1 и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 4978; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1555/ 25.08.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Директор в "Балкан българска телевизия" АД Обявен с решение № 50/ 08.10.2008 г. – Съвет за електронни медии. Обявен с решение № 54/ 26.11.2008 г. - Българската национална телевизия
Решение N° 316
от 22.02.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Благоевград

Съдържател на явочна квартира "Вихрен" Звездан Димитров Гацев

Дата на раждане: 20.01.1949
Място на раждане: с. Враня, обл. Благоевград
Звездан Димитров Гацев Дата на раждане 20.01.1949 г. Място на раждане с. Враня, обл. Благоевград Вербувал го служител кап. Стоян Петров Глоздилов на 28.06.1981 г., регистриран на 03.07.1981 г. Ръководил го служител кап. Стоян Петров Глоздилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VII-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Вихрен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 6; лично дело IА-1672. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Сандански, издигнат от местна коалиция "БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА САНДАНСКИ" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Звездан Димитров Гацев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявен с решение № 259/ 14.09.2011 г. - община Сандански
Решение N° 259
от 14.09.2011
община Сандански

Агент "Вихрен" Георги Атанасов Лачев

Дата на раждане: 19.08.1939
Място на раждане: с. Бельово, обл. Благоевград
Георги Атанасов Лачев Дата на раждане 19.08.1939 г. Място на раждане с. Бельово, обл. Благоевград Вербувал го служител о. р. Борис Новев Стаматов на 28.04.1959 г., регистриран на 07.05.1959 г. Ръководил го служител о. р. Борис Новев Стаматов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-VIII-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Вихрен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документ за получено възнаграждение; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-12360; работно дело IР-898. Снемане от действащия оперативен отчет 1960 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Бельово и Храсна до 1991 г. Кмет на кметство Бельово от 04.08.1996 г. до 18.12.1999 г.
Решение N° 259
от 14.09.2011
община Сандански

Съдържател на явочна квартира "Вихрен" Звездан Димитров Гацев

Дата на раждане: 20.01.1949
Място на раждане: с. Враня, обл. Благоевград
Звездан Димитров Гацев Дата на раждане 20.01.1949 г. Място на раждане с. Враня, обл. Благоевград Вербувал го служител кап. Стоян Петров Глоздилов на 28.06.1981 г., регистриран на 03.07.1981 г. Ръководил го служител кап. Стоян Петров Глоздилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VII-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Вихрен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 6; лично дело IА-1672. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 30.06.2008 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Звездан Димитров Гацев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 292
от 15.12.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Варна

Сътрудник "Вихрен" Веселин Ганчев Стойков

Дата на раждане: 17.01.1950
Място на раждане: с. Водица, обл. Търговище
Веселин Ганчев Стойков Дата на раждане 17.01.1950 г. Място на раждане с. Водица, обл. Търговище Вербувал го служител ст. лейт. Иван Марков Карпузов на 25.02.1981 г. Ръководил го служител ст. лейт. Иван Марков Карпузов; полк. Вангел Христов Михайлов; кап. Румен Кирилов Ячев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Вихрен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело № 15350; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 2. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Варна, издигнат от ПП "ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Веселин Ганчев Стойков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-591
от 06.01.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Видин

Съдържател на явочна квартира "Вихрен" Вергил Цветков Маринов

Дата на раждане: 06.08.1947
Място на раждане: с. Връв, обл. Видин
Вергил Цветков Маринов Дата на раждане 06.08.1947 г. Място на раждане с. Връв, обл. Видин Вербувал го служител о. р. Огнян Асенов на 07.12.1988 г., регистриран на 12.12.1988 г. Ръководил го служител о. р. Огнян Асенов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Видин-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Вихрен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № 1436/ 05.03.1990 г. за унищожаване на материалите на ЯК"Вихрен"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Видин, издигнат от ПАРТИЯ "БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-259/ 20.11.2013 г. – училища по Закона за народната просвета Обявява установената и обявена с решение 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Вихрен" Пламен Георгиев Господинов

Дата на раждане: 03.06.1952
Място на раждане: гр. Кресна
Пламен Георгиев Господинов Дата на раждане 03.06.1952 г. Място на раждане гр. Кресна Вербувал го служител о. р. Светлин Марковски на 16.12.1982 г., регистриран на 17.12.1982 г.; възстановен от о. р. Милчо Милчев на 25.04.1987 г. Ръководил го служител о. р. Светлин Марковски; о. р. Милчо Милчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СОУ на МВР-Средногорие-ДС; ОУ на МВР-Пловдив; ДС, управление III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Вихрен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; работно дело IР-14552. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за кмет на общ. Пирдоп, издигнат от инициативен комитет
Решение N° 2-259
от 20.11.2013 г.
училища по Закона за народната просвета

Съдържател на явочна квартира "Вихрен" Вергил Цветков Маринов

Дата на раждане: 06.08.1947
Място на раждане: с. Връв, обл. Видин
Вергил Цветков Маринов Дата на раждане 06.08.1947 г. Място на раждане с. Връв, обл. Видин Вербувал го служител о. р. Огнян Асенов на 07.12.1988 г., регистриран на 12.12.1988 г. Ръководил го служител о. р. Огнян Асенов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Видин-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Вихрен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № 1436/ 05.03.1990 г. за унищожаване на материалите на ЯК"Вихрен"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор на Средно общообразователно училище "Любен Каравелов" - Видин Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира "Вихрен" Христо Тодоров Лилов

Дата на раждане: 20.11.1950
Място на раждане: Гр. Павликени
Христо Тодоров Лилов Дата на раждане 20.11.1950 г. Място на раждане Гр. Павликени Вербувал го служител Ленко Бочев Йочев на 21.08.1974 г., регистриран на 04.09.1974 г. Ръководил го служител Ленко Бочев Йочев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Плевен-ДС по линия на първо управление Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Вихрен Решение № 22/ 29.01.2008 г. 175 Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2631/ 21.06.1990 г. за унищожаваане с протокол № 40/ 05.03.1990 г. на Я/К "Вихрен"; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Плевен, издигнат от БСП
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Съдържател на явочна квартира "Вихрен" Пламен Атанасов Атанасов

Дата на раждане: 09.02.1956
Място на раждане: с. Окорш, обл. Силистра
Пламен Атанасов Атанасов Дата на раждане 09.02.1956 г. Място на раждане с. Окорш, обл. Силистра Вербувал го служител о. р. Георги Атанасов на 29.04.1982 г., регистриран на 10.05.1982 г. Ръководил го служител о. р. Георги Атанасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Вихрен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № А 20758/ 24.09.1999 г. за унищожаване дело IЯ-151 (Сс). Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Синдик, утвърден със заповед № ЛС-04-72 от 2006 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-496/ 21.04.2015 г. – синдиците, включени в списъка на синдиците при Централната банка - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 292
от 15.12.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Варна

Сътрудник "Вихрен" Веселин Ганчев Стойков

Дата на раждане: 17.01.1950
Място на раждане: с. Водица, обл. Търговище
Веселин Ганчев Стойков Дата на раждане 17.01.1950 г. Място на раждане с. Водица, обл. Търговище Вербувал го служител ст. лейт. Иван Марков Карпузов на 25.02.1981 г. Ръководил го служител ст. лейт. Иван Марков Карпузов; полк. Вангел Христов Михайлов; кап. Румен Кирилов Ячев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Вихрен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело № 15350; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 2. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Варна, издигнат от ПП "ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Веселин Ганчев Стойков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More