Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Вихър намери 32 резултата / The search @pseudo Вихър found 32 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-342
от 24.04.2014 г.
Тракийски университет

Агент "Вихър" Ламбо Петров Георгиев

Дата на раждане: 22.03.1939
Място на раждане: с. Овчарово, обл. Хасково
Ламбо Петров Георгиев Дата на раждане 22.03.1939 г. Място на раждане с. Овчарово, обл. Хасково Вербувал го служител о. р. Васил В. Панайотов на 31.01.1959 г., регистриран на 14.02.1959 г. Ръководил го служител о. р. Васил В. Панайотов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-VII-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Вихър Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 1423/ 1962 г. с предложение за унищожаване на лично и работно дело IА-36727. Снемане от действащия оперативен отчет 1960 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. декан във ВИЗВМ до 1993 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-315
от 24.02.2014 г.
община Каварна

Секретен сътрудник "Вихър" Мемиш Мустафов Мустафов

Дата на раждане: 01.07.1952
Място на раждане: гр. Каварна, обл. Добрич
Мемиш Мустафов Мустафов Дата на раждане 01.07.1952 г. Място на раждане гр. Каварна, обл. Добрич Вербувал го служител о. р. Добри Кръстев Добрев на 31.05.1973 г., регистриран на 06.06.1973 г. Ръководил го служител о. р. Добри Кръстев Добрев; о. р. Стойко Стойков; о. р. Стоян Сълов; о. р. Марин Маринов; о. р. Владимир Митрев; о. р. Кирил Филипов; о. р. Михаил Миланов; о. р. Иван Тихомиров Динев; Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС, отдел ХІ по линия на ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Вихър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководилите го служители; документи от ръководилите го щатни служители; картони обр. 1 и обр. 3; лично дело-2 тома и работно дело Ф1, а.е.7557; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/11-18037/ 11.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на ВрИК за периода от 28.08.1990 г. до 28.10.1991 г.; Общински съветник от 2003 г. до 2011 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Мемиш Мустафов Мустафов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Агент "Вихър" Атанас Игнатов Младенов

Дата на раждане: 27.10.1960
Място на раждане: гр. Айтос
Атанас Игнатов Младенов Дата на раждане 27.10.1960 г. Място на раждане гр. Айтос Вербувал го служител подп. Никола Иванов Николов на 13.11.1987 г., регистриран на 18.11.1987 г. Ръководил го служител подп. Никола Иванов Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-VI-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Вихър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-37466. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор от 01.01.2005 г. до 23.08.2007 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Атанас Игнатов Младенов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 2-409
от 08.10.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Първа частна банка

Сътрудник "Вихър" Христо Тодоров Маринов

Дата на раждане: 13.08.1928
Място на раждане: гр. София
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-716
от 27.09.2016 г.
БНТ

Агент; секретен сътрудник "Огнянов; Вихър" Пламен Пенчев Радковски

Дата на раждане: 15.08.1948
Място на раждане: гр. София
Пламен Пенчев Радковски Дата на раждане 15.08.1948 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Божиков на 11.07.1970 г. и регистриран на 13.07.1970 г.; възстановен от о. р. Никола Николов на 29.10.1975 г. и регистриран на 10.11.1975 г. Ръководил го служител о. р. Божиков; о. р. Никола Николов; о. р. Георги Стоичков; о. р. Живко Танев; полк. Пламен Марков; лейт. Николай Богданов Писанчев; ст. лейт. Пламен Петков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-III; ВГУ-II-II, ВГУ-VI-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Огнянов; Вихър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в лично и в работно дело Ф1, а.е. 2624 – 3 тома; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2087/ 02.05.1990 г. "за заличаване данните за" аг. "Вихър". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. главен редактор до 01.08.1991 г. Главен редактор от 01.08.1991 г. до 20.08.1992 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-528/ 29.06.2015 г. – юридически лица, организиращи хазартни игри - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-772
от 22.11.2016 г.
община Ихтиман

Агент "Вихър" Боян Марков Попов

Дата на раждане: 13.10.1936
Място на раждане: с. Ярловци, обл. Перник
Боян Марков Попов Дата на раждане 13.10.1936 г. Място на раждане с. Ярловци, обл. Перник Вербувал го служител ст. лейт. Димитър Василев Василев на 04.10.1974 г., регистриран на 17.10.1974 г. Ръководил го служител ст. лейт. Димитър Василев Василев; о. р. Кирил Новански Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Ихтиман по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Вихър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-33483; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 13.10.1991 г. до 12.11.1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 41
от 25.06.2008
съдии

Секретен сътрудник; осведомител "Вихър" Пламен Томов Томов

Дата на раждане: 25.08.1951
Място на раждане: Гр. Ямбол
Пламен Томов Томов Дата на раждане 25.08.1951 г. Място на раждане Гр. Ямбол Вербувал го служител Никола Нешев Николов на 20.03.1972 г., регистриран на 27.03.1972 г.; полк. Атанас Събев и полк. Желю Праматаров на 13.05.1972 г.; Ръководил го служител Никола Нешев Николов; П. Зоров; полк. Желю Праматаров; Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ; СГУ на МВР-ДС, отдел I-IV; ДС, управление VI-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник; осведомител Псевдоними Вихър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; разходен документ, отчетен от вербувалите го щатни служители; документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник-2 бр.; картони обр. 1 и обр. 2; лично и работно дело № 4621; рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № 14/ 28.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-819 "Вихър"; протокол рег. № 16/ 28.03.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IО-144; доклад на Служба "Военна информация" изх. № 847/ 10.04.2008 г.; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1367/ 02.06.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Съдия във ВКС/ ранг предс. отделение ВКС/ВАС
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Вихър " Андон Симеонов Милев

Дата на раждане: 11.06.1969
Място на раждане: Гр. Петрич
Андон Симеонов Милев Дата на раждане 11.06.1969 г. Място на раждане Гр. Петрич Вербувал го служител Ст. лейт. Иван Георгиев Иванов на 03.02.1987 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Иван Георгиев Иванов; Александър Каменов Александров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление 03, отдел 07, отделение 04 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Вихър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество ("обещание"); собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-2836; работно дело IР-15647; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Петрич, издигнат от "Български Социалдемократи"
Решение N° 2-471
от 11.03.2015 г.
община Берковица

Съдържател на явочна квартира "Вихър" Тодор Иванов Кирков

Дата на раждане: 09.02.1957
Място на раждане: гр. Берковица
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Вихър" Мустафа Ахмедов Мехмедов

Дата на раждане: 09.01.1954
Място на раждане: с. Българаново, обл. Търговище
Мустафа Ахмедов Мехмедов Дата на раждане 09.01.1954 г. Място на раждане с. Българаново, обл. Търговище Вербувал го служител лейт. Иван Димитров Миланов на 28.09.1984 г., регистриран на 02.11.1984 г. Ръководил го служител лейт. Иван Димитров Миланов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Търговище – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Вихър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документ за получено възнаграждение, разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1388 (Тщ); картони - обр. 4 – 3 бр.; рег. дневник; доклад на МВР № RB202009-001-05/01-08-I-1879 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на кметство Българаново, общ. Омуртаг, издигнат от ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" Доклад на МВР № RB202009-001-05/01-08-I-1879 от 22.10.2007 г. по чл. 16, ал. 2, т. 2. Обявява установената и обявена с решение № 2-104/ 12.11.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-395
от 17.09.2014 г.
лица, регистрирани РИК за кандидати за народни представители в 43 Народно събрание

Секретен сътрудник "Вихър" Мемиш Мустафов Мустафов

Дата на раждане: 01.07.1952
Място на раждане: гр. Каварна, обл. Добрич
Мемиш Мустафов Мустафов Дата на раждане 01.07.1952 г. Място на раждане гр. Каварна, обл. Добрич Вербувал го служител о. р. Добри Кръстев Добрев на 31.05.1973 г., регистриран на 06.06.1973 г. Ръководил го служител о. р. Добри Кръстев Добрев; о. р. Стойко Стойков; о. р. Стоян Сълов; о. р. Марин Маринов; о. р. Владимир Митрев; о. р. Кирил Филипов; о. р. Михаил Миланов; о. р. Иван Тихомиров Динев; Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС, отдел ХІ по линия на ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Вихър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководилите го служители; документи от ръководилите го щатни служители; картони обр. 1 и обр. 3; лично дело-2 тома и работно дело Ф1, а.е.7557; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/11-18037/ 11.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от ПП "Партия на Зелените" в 3-и МИР-Варна и в 30-и МИР-Шумен Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Мемиш Мустафов Мустафов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-315/ 24.02.2014 г. – община Каварна Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 25
от 12.02.2008
министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри

Агент " Вихър " Валентин Мирчев Босевски

Дата на раждане: 10.12.1940
Място на раждане: Гр. Свищов
Валентин Мирчев Босевски Дата на раждане 10.12.1940 г. Място на раждане Гр. Свищов Вербувал го служител Илко Керчев на 26.02.1988 г., регистриран на 10.03.1988 г. Ръководил го служител Илко Керчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 03-01-02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Вихър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 72/ 1990 г. за Решение № 25/ 12.02.2007 г. 9 органите по чл. 1 унищожаване на лично дело IА- 31150 и работно дело IР-17089; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-министър на околната среда министър на околната среда - 30.12.1992 г. - 17.10.1994 г. Министър на околната среда - 17.10.1994 г. - 26.01.1995 г.
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Агент "Вихър" Ламбо Петров Георгиев

Дата на раждане: 22.03.1939
Място на раждане: с. Овчарово, обл. Хасково
Ламбо Петров Георгиев Дата на раждане 22.03.1939 г. Място на раждане с. Овчарово, обл. Хасково Вербувал го служител о. р. Васил В. Панайотов на 31.01.1959 г., регистриран на 14.02.1959 г. Ръководил го служител о. р. Васил В. Панайотов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-VII-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Вихър Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 1423/ 1962 г. с предложение за унищожаване на лично и работно дело IА-36727. Снемане от действащия оперативен отчет 1960 г. Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по животновъдни и ветеринарномедицински науки от 1990 г.
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Секретен " Вихър " Мемиш Мустафов Мустафов

Дата на раждане: 01.07.1952
Място на раждане: Гр. Каварна, обл. Добрич
Мемиш Мустафов Мустафов Дата на раждане 01.07.1952 г. Място на раждане Гр. Каварна, обл. Добрич Вербувал го служител Добри Кръстев Добрев на 31.05.1973 г. Ръководил го служител Добри Кръстев Добрев; Стойко Стойков; Стоян Сълов; Марин Маринов; Владимир Митрев; Кирил Филипов; Михаил Миланов; Иван Тихомиров Динев; Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС, отдел ХІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Вихър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководилите го служители; документи от ръководилите го щатни служители; картони обр. 1 и 3; лично дело-2 тома и работно дело Ф1, а.е.7557; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/11-18037/ 11.10.2007 г. Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 6 Снемане от действащия оперативен отчет 1991 г. Кандидат за общински съветник в общ. Каварна, издигнат от ДПС
Решение N° 2-137
от 13.02.2013 г.
община Несебър

Разузнавач "Вихър (Вихар)" Христо Пандов Вардалиев

Дата на раждане: 11.06.1948
Място на раждане: гр. Несебър
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-426
от 13.11.2014 г.
община Крумовград

Агент; секретен сътрудник "Вихър" Сюлейман Ахмед Туналъ

Дата на раждане: 25.11.1956
Място на раждане: с. Кандилка, обл. Кърджали
Сюлейман Ахмед Туналъ Дата на раждане 25.11.1956 г. Място на раждане с. Кандилка, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Вангел Григоров Иванов на 06.11.1984 г., регистриран на 21.11.1984 г. Ръководил го служител о. р. Вангел Григоров Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС-Крумовград по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Вихър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; протокол № 209/ 01.02.1990 г. за унищожаване материалите на СС "Вихър"; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делата на СС "Вихър". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Кандилка до 18.05.1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-220
от 31.07.2013 г.
община Бойница

Агент "Вихър" Неделко Миланов Нинов

Дата на раждане: 08.07.1950
Място на раждане: с. Бойница, обл. Видин
Неделко Миланов Нинов Дата на раждане 08.07.1950 г. Място на раждане с. Бойница, обл. Видин Вербувал го служител подп. Цено Петров Савов на 27.01.1975 г., регистриран на 27.02.1975 г. Ръководил го служител подп. Цено Петров Савов; о. р. Сталин. Зарков; о. р. Владко Василев; о. р. Чавдар Ангелов; о. р. Пламен Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-I ГО-РО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Вихър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-35166 и в работно дело IР-17265; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от м. ноември 1995 г. до м. ноември 1999 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Неделко Миланов Нинов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-108
от 21.11.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Силистра

Агент "Вихър" Юлми Абиев Алиев

Дата на раждане: 24.05.1948
Място на раждане: с. Средище, обл. Силистра
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-905
от 04.04.2017 г.
община Омуртаг

Агент "Вихър" Мустафа Ахмедов Мехмедов

Дата на раждане: 09.01.1954
Място на раждане: с. Българаново, обл. Търговище
Мустафа Ахмедов Мехмедов Дата на раждане 09.01.1954 г. Място на раждане с. Българаново, обл. Търговище Вербувал го служител лейт. Иван Димитров Миланов на 28.09.1984 г., регистриран на 02.11.1984 г. Ръководил го служител лейт. Иван Димитров Миланов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Търговище – ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Вихър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документ за получено възнаграждение, разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1388 (Тщ); картони - обр. 4 – 3 бр.; рег. дневник; доклад на МВР № RB202009-001-05/01-08-I-1879 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Българаново до 1991 г. Кмет на кметство Българаново от 08.11.2007 г. до 2011 г. Доклад на МВР № RB202009-001-05/01-08-I-1879 от 22.10.2007 г. по чл. 16, ал. 2, т. 2. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-329
от 19.03.2014 г.
община Черноочене

Агент; секретен сътрудник "Вихър" Салимехмед Сали Али

Дата на раждане: 04.06.1952
Място на раждане: с. Каняк, обл. Кърджали
Салимехмед Сали Али Дата на раждане 04.06.1952 г. Място на раждане с. Каняк, обл. Кърджали Вербувал го служител ст. лейт. Динко Господинов на 12.04.1985 г., регистриран на 26.04.1985 г. Ръководил го служител ст. лейт. Динко Господинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Вихър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делото на СС "Вихър" Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Дядовско до м. октомври 2003 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Агент "Вихър" Атанас Игнатов Младенов

Дата на раждане: 27.10.1960
Място на раждане: гр. Айтос
Атанас Игнатов Младенов Дата на раждане 27.10.1960 г. Място на раждане гр. Айтос Вербувал го служител подп. Никола Иванов Николов на 13.11.1987 г., регистриран на 18.11.1987 г. Ръководил го служител подп. Никола Иванов Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-VI-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Вихър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-37466. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Рим от 24.08.2007 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Атанас Игнатов Младенов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-591
от 06.01.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Видин

Агент "Вихър" Неделко Миланов Нинов

Дата на раждане: 08.07.1950
Място на раждане: с. Бойница, обл. Видин
Неделко Миланов Нинов Дата на раждане 08.07.1950 г. Място на раждане с. Бойница, обл. Видин Вербувал го служител подп. Цено Петров Савов на 27.01.1975 г., регистриран на 27.02.1975 г. Ръководил го служител подп. Цено Петров Савов; о. р. Сталин. Зарков; о. р. Владко Василев; о. р. Чавдар Ангелов; о. р. Пламен Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-I ГО-РО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Вихър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-35166 и в работно дело IР-17265; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Бойница, издигнат от партия "ГЕРБ" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Неделко Миланов Нинов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-259/ 20.11.2013 г. – училища по Закона за народната просвета Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Съдържател на явочна квартира; осведомител "Търново; Вихър" Иван Свиленов Братоев

Дата на раждане: 20.01.1935
Място на раждане: гр. София
Иван Свиленов Братоев Дата на раждане 20.01.1935 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Ганчо Колиев Колев на 20.12.1963 г., регистриран на 14.01.1964 г. Ръководил го служител о. р. Ганчо Колиев Колев; о. р. Цветан Първанов; о. р. Георги Павлов Василев; о. р. Стоян Стоянов; о. р. Иоаким Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР, отдел 2, армия-VІІ; ДС, управление ІІІ-VІІІ-VІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира; осведомител Псевдоними Търново; Вихър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 2 бр.; рег. дневник; протокол с предложение за унищожаване на лично дело ІА-22532 и на работно дело ІР-6683 № 82/ 1990 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1974 г. Кандидат за кмет на с. Мало Бучино, община София, издигнат от ПП "БСП" Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 2-595
от 19.01.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Добрич

Секретен сътрудник "Вихър" Мемиш Мустафов Мустафов

Дата на раждане: 01.07.1952
Място на раждане: гр. Каварна, обл. Добрич
Мемиш Мустафов Мустафов Дата на раждане 01.07.1952 г. Място на раждане гр. Каварна, обл. Добрич Вербувал го служител о. р. Добри Кръстев Добрев на 31.05.1973 г., регистриран на 06.06.1973 г. Ръководил го служител о. р. Добри Кръстев Добрев; о. р. Стойко Стойков; о. р. Стоян Сълов; о. р. Марин Маринов; о. р. Владимир Митрев; о. р. Кирил Филипов; о. р. Михаил Миланов; о. р. Иван Тихомиров Динев; Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС, отдел ХІ по линия на ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Вихър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководилите го служители; документи от ръководилите го щатни служители; картони обр. 1 и обр. 3; лично дело-2 тома и работно дело Ф1, а.е.7557; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/11-18037/ 11.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Каварна, издигнат от ПАРТИЯ "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Мемиш Мустафов Мустафов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-315/ 24.02.2014 г. – община Каварна Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-395/ 17.09.2014 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 43-то Народно събрание Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Съдържател на явочна квартира; осведомител " Търново; Вихър " Иван Свиленов Братоев

Дата на раждане: 20.01.1935
Място на раждане: гр. София
Иван Свиленов Братоев Дата на раждане 20.01.1935 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител Ганчо Колиев Колев на 20.12.1963 г. Ръководил го служител Ганчо Колиев Колев; Цветан Първанов; Георги Павлов Василев; Стоян Стоянов; Иоаким Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ВКР, отдел 2, армия-VІІ; управление ІІІ-VІІІ-VІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира; осведомител Псевдоними Търново; Вихър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол с предложение за унищожаване на лично дело ІА-532 и на работно дело ІР-59 № 82/ 1990 г.; доклад на МВР RB202009-001- 05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1974 г. Кандидат за кмет на с. Мало Бучино, община София, издигнат от БСП
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Вихър " Мустафа Ахмедов Мехмедов

Дата на раждане: 09.01.1954
Място на раждане: с. Българаново
Мустафа Ахмедов Мехмедов Дата на раждане 09.01.1954 г. Място на раждане с. Българаново Вербувал го служител Иван Миланов на 28.09.1984 г. Ръководил го служител Иван Миланов Структури, в които е осъществявано ОУ на МВР – Търговище – ДС Решение № 18/ 25.10.2007 г. 1 сътрудничеството Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Вихър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; доклад на МВР № RB202009-001-05/01-08-I- 1879 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет в общ. Омуртаг, обл. Търговище, издигнат от инициативен комитет Доклад на МВР № RB202009-001-05/01-08-I-1879 от 22.10.2007 г. по чл. 16, ал. 2, т. 2. За Мустафа Ахмедов Мехмедов липсват други дани по чл. 25, т. 3.
Решение N° 2-259
от 20.11.2013 г.
училища по Закона за народната просвета

Агент "Вихър" Неделко Миланов Нинов

Дата на раждане: 08.07.1950
Място на раждане: с. Бойница, обл. Видин
Неделко Миланов Нинов Дата на раждане 08.07.1950 г. Място на раждане с. Бойница, обл. Видин Вербувал го служител подп. Цено Петров Савов на 27.01.1975 г., регистриран на 27.02.1975 г. Ръководил го служител подп. Цено Петров Савов; о. р. Сталин. Зарков; о. р. Владко Василев; о. р. Чавдар Ангелов; о. р. Пламен Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-I ГО-РО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Вихър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-35166 и в работно дело IР-17265; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор на Основно училище "Васил Априлов" - Дружба Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Неделко Миланов Нинов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент; секретен сътрудник "Огнянов; Вихър" Пламен Пенчев Радковски

Дата на раждане: 15.08.1948
Място на раждане: гр. София
Пламен Пенчев Радковски Дата на раждане 15.08.1948 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Божиков на 11.07.1970 г. и регистриран на 13.07.1970 г.; възстановен от о. р. Никола Николов на 29.10.1975 г. и регистриран на 10.11.1975 г. Ръководил го служител о. р. Божиков; о. р. Никола Николов; о. р. Георги Стоичков; о. р. Живко Танев; полк. Пламен Марков; лейт. Николай Богданов Писанчев; ст. лейт. Пламен Петков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-III; ВГУ-II-II, ВГУ-VI-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Огнянов; Вихър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в лично и в работно дело Ф1, а.е. 2624 – 3 тома; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2087/ 02.05.1990 г. "за заличаване данните за" аг. "Вихър". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Синдик, утвърден със заповед № ЛС-04-124 от 2003 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 65
от 27.05.2009
прокурори и военни следователи

Съдържател на явочна квартира "Вихър" Кольо Илиев Колев

Дата на раждане: 14.11.1947
Място на раждане: Гр. Габрово
Кольо Илиев Колев Дата на раждане 14.11.1947 г. Място на раждане Гр. Габрово Вербувал го служител О. р. Гунчо Гунчев на 07.04.1983 г., регистриран на 17.06.1983 г. Ръководил го служител О. р. Гунчо Гунчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Габрово-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Вихър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1703/ 29.03.1990 г. за унищожаване с протокол № 48/ 20.03.1990 г. материалите на Я/К "Вихър". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Прокурор в ОП-Габрово от 10.11.1989 г. до 01.1.1990 г. Зам. окръжен прокурор в ОП-Габрово от 01.1.1990 г. до 07.6.2004 г. Окръжен прокурор в ОП-Габрово от 07.6.2004 г. до 30.6.2007 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Сътрудник "Вихър" Христо Тодоров Маринов

Дата на раждане: 13.08.1928
Място на раждане: гр. София
Христо Тодоров Маринов Дата на раждане 13.08.1928 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Димитър Кънев Иванов на 22.01.1971 г., регистриран на 21.02.1971 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Кънев Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, Задгранични паспорти Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Вихър Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 88/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-24516 и работно дело IР-9421. Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Член на управителен орган /Управителен съвет/ на банка-длъжник „ПЪРВА ЧАСТНА БАНКА” АД, гр. София; Член на контролен орган /Надзорен съвет/ на банка-длъжник „ПЪРВА ЧАСТНА БАНКА” АД, гр. София Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-288/ 15.01.2014 г. – "Първа частна банка" АД Обявява установената и обявена с решение № 2-312/ 19.02.2014 г. – "Бизнес банка" АД - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Сътрудник "Вихър" Христо Тодоров Маринов

Дата на раждане: 13.08.1928
Място на раждане: гр. София
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-288
от 15.01.2014 г.
Първа частна банка АД

Сътрудник "Вихър" Христо Тодоров Маринов

Дата на раждане: 13.08.1928
Място на раждане: гр. София
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More