Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Вичев; Вили намери 1 резултата / The search @pseudo Вичев; Вили found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 53
от 13.11.2008
държавни агенции

Секретен сътрудник; Агент "Вичев; Вили" Владимир Петров Венков

Дата на раждане: 06.03.1951
Място на раждане: Гр. София
Владимир Петров Венков Дата на раждане 06.03.1951 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Капитан Ангел Емилов Ангелов на 04.09.1978 г., регистриран на 06.09.1978 г.; ст. лейт. Милчо Валентинов Марков на 27.08.1987 г., регистриран на 02.09.1987 г. Ръководил го служител Капитан Ангел Емилов Ангелов; о. р. Антон Петков Антонов; ст. лейт. Милчо Валентинов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ; управление IV-I-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник; агент Псевдоними Вичев; Вили Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка-2 бр.; рег. дневник; картони обр. 1, обр. 3, обр. 4 – 2 бр.; лично дело Ф1, а.е. 3934; лично дело IА-34470; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1400/ 22.07.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Началник управление от 01.11.1994 г. до 01.08.1996 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Владимир Петров Венков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More