Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Владиков намери 6 резултата / The search @pseudo Владиков found 6 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-174
от 15.05.2013 г.
община Вълчи дол

Осведомител "Владиков" Илко Маринов Нинов

Дата на раждане: 29.07.1951
Място на раждане: с. Синдел, обл. Варна
Илко Маринов Нинов Дата на раждане 29.07.1951 г. Място на раждане с. Синдел, обл. Варна Вербувал го служител О. р. Кръстю Иванов Драганов на 01.12.1970 г., регистриран на 08.12.1970 г. Ръководил го служител О. р. Кръстю Иванов Драганов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-ВКР-Сливен, отделение 5-о Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Владиков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр.; лично дело ІО-113 (Вн) МФ; протокол рег. № КА-93/ 29.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело ІР-894; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1972 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от м. октомври 2007 г. до 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 292/ 15.12.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-10
от 31.05.2012 г.
Българска православна църква-Врачанска епархия

Агент "Владиков" Иван Маринов Нейков

Дата на раждане: 21.05.1954
Място на раждане: гр. Козлодуй
Иван Маринов Нейков Дата на раждане 21.05.1954 г. Място на раждане гр. Козлодуй Вербувал го служител ст. лейт. Сашко Илиев Цветанов на 29.02.1980 г., регистриран на 10.03.1980 г. Ръководил го служител ст. лейт. Сашко Илиев Цветанов; о. р. Георги Мутев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-IV-III; ОУ на МВР-Враца-Козлодуй-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Владиков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано агентурно сведение; документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-165 (Вр) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; протокол рег. № 46/ 04.04.1990 г., че "следва да бъде унищожено" работно дело IР-1097 (Вр); протокол рег. № 46/ 04.04.1990 г., че "следва да бъде унищожено" лично дело IА-2680 (Вр). Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Председател на църковно настоятелство при храм "Св. Възнесение" – с. Бутан
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

осведомител " Владиков " Илко Маринов Нинов

Дата на раждане: 29.07.1951
Място на раждане: С. Синдел, обл. Варна
Илко Маринов Нинов Дата на раждане 29.07.1951 г. Място на раждане С. Синдел, обл. Варна Вербувал го служител О. р. Кръстю Иванов Драганов на 01.12.1970 г., регистриран на Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 5 08.12.1970 г. Ръководил го служител О. р. Кръстю Иванов Драганов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-ВКР-Сливен, отделение 5-о Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Владиков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело ІО-113 (Вн) МФ; протокол рег. № КА-93/ 29.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело ІР-894; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І- 1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1972 г. Кандидат за общински съветник в общ. Вълчи дол, издигнат от АТАКА
Решение N° 292
от 15.12.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Варна

Осведомител "Владиков" Илко Маринов Нинов

Дата на раждане: 29.07.1951
Място на раждане: с. Синдел, обл. Варна
Илко Маринов Нинов Дата на раждане 29.07.1951 г. Място на раждане с. Синдел, обл. Варна Вербувал го служител О. р. Кръстю Иванов Драганов на 01.12.1970 г., регистриран на 08.12.1970 г. Ръководил го служител О. р. Кръстю Иванов Драганов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-ВКР-Сливен, отделение 5-о Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Владиков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр.; лично дело ІО-113 (Вн) МФ; протокол рег. № КА-93/ 29.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело ІР-894; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1972 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Суворово, издигнат от ПП "ПАРТИЯ ЗА ХОРАТА ОТ НАРОДА" Обявен с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 2-252
от 30.10.2013 г.
община Козлодуй

Агент "Владиков" Иван Маринов Нейков

Дата на раждане: 21.05.1954
Място на раждане: гр. Козлодуй
Иван Маринов Нейков Дата на раждане 21.05.1954 г. Място на раждане гр. Козлодуй Вербувал го служител ст. лейт. Сашко Илиев Цветанов на 29.02.1980 г., регистриран на 10.03.1980 г. Ръководил го служител ст. лейт. Сашко Илиев Цветанов; о. р. Георги Мутев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-IV-III; ОУ на МВР-Враца-Козлодуй-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Владиков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано агентурно сведение; документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-165 (Вр) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; протокол рег. № 46/ 04.04.1990 г., че "следва да бъдат унищожени" лично дело IА-2680 (Вр) и работно дело IР-1097 (Вр). Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 07.11.2003 г. до 14.11.2007 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 292
от 15.12.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Варна

Осведомител "Владиков" Илко Маринов Нинов

Дата на раждане: 29.07.1951
Място на раждане: с. Синдел, обл. Варна
Илко Маринов Нинов Дата на раждане 29.07.1951 г. Място на раждане с. Синдел, обл. Варна Вербувал го служител О. р. Кръстю Иванов Драганов на 01.12.1970 г., регистриран на 08.12.1970 г. Ръководил го служител О. р. Кръстю Иванов Драганов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-ВКР-Сливен, отделение 5-о Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Владиков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 5 бр.; лично дело ІО-113 (Вн) МФ; протокол рег. № КА-93/ 29.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело ІР-894; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1972 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Суворово, издигнат от ПП "ПАРТИЯ ЗА ХОРАТА ОТ НАРОДА" Обявен с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More