Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Водопад намери 1 резултата / The search @pseudo Водопад found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Съдържател на явочна квартира "Водопад" Живко Недялков Славов

Дата на раждане: 14.09.1942
Място на раждане: гр. Златоград
Живко Недялков Славов Дата на раждане 14.09.1942 г. Място на раждане гр. Златоград Вербувал го служител о. р. Георги Ихтияров на 13.09.1982 г., регистриран на 23.09.1982 г. Ръководил го служител о. р. Георги Ихтияров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян-ДС по линия на управление II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Водопад Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; опис рег. № 138/ 20.08.1999 г. за унищожаване делата от фонд IЯ в ОУ на МВР-Смолян. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Началник сектор ДВСК Златоград при РВМС-Смолян от 01.06.2004 до 01.11.2005 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More