Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Войводов намери 1 резултата / The search @pseudo Войводов found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-305
от 05.02.2014 г.
община Севлиево

Агент "Войводов" Иван Йонков Петков

Дата на раждане: 01.12.1934
Място на раждане: с. Душево, обл. Габрово
Иван Йонков Петков Дата на раждане 01.12.1934 г. Място на раждане с. Душево, обл. Габрово Вербувал го служител о. р. Симеон Пенчев Симеонов на 11.03.1976 г., регистриран на 24.03.1976 г. Ръководил го служител о. р. Симеон Пенчев Симеонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Габрово-ДС по линия на управление II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Войводов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1464/ 18.03.1990 г. за унищожаване с протокол № 316/ 09.03.1990 г. материалите на аг. "Войводов". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Секретар на община Севлиево от 1991 г. до 1992 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More