Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Връх намери 5 резултата / The search @pseudo Връх found 5 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Съдържател на явочна квартира " Черни връх " Васил Иванов Милков

Дата на раждане: 14.01.1942
Място на раждане: С. Ставерци, обл. Плевен
Васил Иванов Милков Дата на раждане 14.01.1942 г. Място на раждане С. Ставерци, обл. Плевен Вербувал го служител Иван Начев на 15.03.1973 г. Ръководил го служител Иван Начев; Димитър Енев Атанасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Второ главно управление-ДС, ІХ, ІІ, ІV, 03, 04 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Съдържател на явочна квартира Псевдоними Черни връх Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване № 79/ 1990 г. на дело ІЯ-3860 Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Народен представител във Великото народно събрание Решение № 14 / 04.09.2007 г. 9
Решение N° 25
от 12.02.2008
министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри

Съдържател на явочна квартира " Черни връх " Васил Иванов Милков

Дата на раждане: 14.01.1942
Място на раждане: С. Ставерци, обл. Плевен
Васил Иванов Милков Дата на раждане 14.01.1942 г. Място на раждане С. Ставерци, обл. Плевен Вербувал го служител Иван Начев на 15.03.1973 г. Решение № 25/ 12.02.2007 г. 11 Ръководил го служител Иван Начев; Димитър Енев Атанасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Второ главно управление-ДС, ІХ, ІІ, ІV, 03, 04 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Съдържател на явочна квартира Псевдоними Черни връх Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване № 79/ 1990 г. на дело ІЯ-3860 Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-министър на икономиката и планирането Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г.
Решение N° 2-87
от 10.10.2012 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Съдържател на явочна квартира "Черни връх" Васил Иванов Милков

Дата на раждане: 14.01.1942
Място на раждане: гр. Плевен
Васил Иванов Милков Дата на раждане 14.01.1942 г. Място на раждане гр. Плевен Вербувал го служител о. р. Иван Начев на 15.03.1973 г., регистриран на 31.03.1973 г. Ръководил го служител о. р. Иван Начев; о. р. Димитър Енев Атанасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-IХ-II, управление 04-03-04 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Черни връх Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 и обр. 6; протокол № 79/ 1990 г. за унищожаване на дело IЯ-3860. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител на Инспекторат от 01.02.2006 г. до 01.09.2009 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 25/ 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 52/ 17.10.2008 г. - Комисията за защита на конкуренцията Обявява установената с решение № 56/ 18.12.2008 г. - БНР - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 52
от 17.10.2008
Комисия за защита на конкуренцията

Съдържател на явочна квартира "Черни връх" Васил Иванов Милков

Дата на раждане: 14.01.1942
Място на раждане: Гр. Плевен
Васил Иванов Милков Дата на раждане 14.01.1942 г. Място на раждане Гр. Плевен Вербувал го служител о. р. Иван Начев на 15.03.1973 г., регистриран на 31.03.1973 г. Ръководил го служител о. р. Иван Начев; о. р. Димитър Енев Атанасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-IХ-II, управление 04-03-04 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Черни връх Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 и обр. 6; протокол № 79/ 1990 г. за унищожаване на дело IЯ-3860. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. председател на КЗК през 1998 г. Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители Обявен с решение № 25/ 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри
Решение N° 173
от 01.12.2010
Държавна агенция Национална сигурност

Съдържател на явочна квартира "Връх" Стоянка Колева Ройдева

Дата на раждане: 08.04.1961
Място на раждане: гр. Стара Загора
Стоянка Колева Ройдева Дата на раждане 08.04.1961 г. Място на раждане гр. Стара Загора Вербувал я служител о. р. Вълчо Вълев на 06.12.1989 г., регистрирана на 18.12.1989 г. Ръководил я служител о. р. Вълчо Вълев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Стара Загора-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Връх Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.; протокол рег. № 37/ 21.03.1990 г. за унищожаване документите на Я/К "Връх". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Специалист

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More