Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Вучков намери 1 резултата / The search @pseudo Вучков found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-377
от 23.07.2014 г.
Химикотехнологичен и металургичен университет

Сътрудник "Вучков" Иван Николов Вучков

Дата на раждане: 16.08.1939
Място на раждане: гр. Карлово
Иван Николов Вучков Дата на раждане 16.08.1939 г. Място на раждане гр. Карлово Вербувал го служител Полк. Бъчваров на 10.10.1975 г. Ръководил го служител Полк. Бъчваров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Вучков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; картони обр. 1-2 бр. и обр. 2; рег. дневник; дело № 10575; доклад на Служба "Военна информация" изх. № 2374/ 28.08.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1978 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра от 17.11.1995 до 17.08.2004 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-243/ 09.10.2013 г. – длъжници към "Обединена българска банка" - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More