Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Вълчев намери 4 резултата / The search @pseudo Вълчев found 4 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-279
от 11.12.2013 г.
община Мездра

Осведомител "Вълчев" Димитър Цветков Цонков

Дата на раждане: 07.11.1950
Място на раждане: с. Курново, обл. Враца
Димитър Цветков Цонков Дата на раждане 07.11.1950 г. Място на раждане с. Курново, обл. Враца Вербувал го служител о. р. Васил Тодоров Георгиев на 03.11.1971 г., регистриран на 12.11.1971 г. Ръководил го служител о. р. Васил Тодоров Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Вълчев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; протокол рег. № 46/ 04.04.1990 г., че следва да бъдат унищожени лично дело IО-44 (Вр) и работно дело IР-794 (Вр). Снемане от действащия оперативен отчет 1973 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Ослен Криводол от 2007 г. до 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-934
от 03.05.2017 г.
община Ивайловград

Информатор; Агент "Вълчев" Тончо Атанасов Келешев

Дата на раждане: 28.01.1935
Място на раждане: гр. Ивайловград
Тончо Атанасов Келешев Дата на раждане 28.01.1935 г. Място на раждане гр. Ивайловград Вербувал го служител о. р. Михаил Милков Шивачев на 09.11.1956 г., регистриран на 24.11.1956 г. Ръководил го служител о. р. Михаил Милков Шивачев; о. р. Бою Колев Димитров; о. р. Димитър Ат. Четелязов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-ІІІ-ІІІ; ДС-Мадан; ДС-Ивайловград Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник информатор; агент Псевдоними Вълчев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документ от ръководил го щатен служител, съдържащи се в лично дело ІА-697 (См) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; опис рег. № 136/ 20.08.1999 г. за унищожаване работното дело. Снемане от действащия оперативен отчет 1960 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 24.10.1991 г. до 19.12.1991 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-996
от 04.07.2017 г.
община Харманли

Информатор "Вълчев" Васил Иванов Ходжев

Дата на раждане: 07.11.1937
Място на раждане: гр. Харманли
Васил Иванов Ходжев Дата на раждане 07.11.1937 г. Място на раждане гр. Харманли Вербувал го служител о. р. Никифор Власаков Дунчев на 22.01.1957 г., регистриран на 30.01.1957 г. Ръководил го служител о. р. Никифор Власаков Дунчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-І-ІІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник информатор Псевдоними Вълчев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 1661/ 1962 г. с предложение за унищожаване лично дело ІА-32376. Снемане от действащия оперативен отчет 1958 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-287
от 15.01.2014 г.
община Роман

Осведомител "Вълчев" Димитър Цветков Цонков

Дата на раждане: 07.11.1950
Място на раждане: с. Курново, обл. Враца
Димитър Цветков Цонков Дата на раждане 07.11.1950 г. Място на раждане с. Курново, обл. Враца Вербувал го служител о. р. Васил Тодоров Георгиев на 03.11.1971 г., регистриран на 12.11.1971 г. Ръководил го служител о. р. Васил Тодоров Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Вълчев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; протокол рег. № 46/ 04.04.1990 г., че следва да бъдат унищожени лично дело IО-44 (Вр) и работно дело IР-794 (Вр). Снемане от действащия оперативен отчет 1973 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 21/ 08.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More