Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Вълчо намери 2 резултата / The search @pseudo Вълчо found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-916
от 11.04.2017 г.
община Опака

Агент "Вълчо" Ремзи Салимов Алиев

Дата на раждане: 26.06.1958
Място на раждане: с. Крепча, обл. Търговище
Ремзи Салимов Алиев Дата на раждане 26.06.1958 г. Място на раждане с. Крепча, обл. Търговище Вербувал го служител Ст. лейт. Данчо Колев Николаев на 20.08.1985 г., регистриран на 26.08.1985 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Данчо Колев Николаев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище-ДС по линия на управление VІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Вълчо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони - обр. 4 – 7 бр. и обр. 6; протокол С № 163/ 01.03.1990 г. за унищожаване личното дело на агент "Вълчо" (налично); протокол С № 162/ 01.03.1990 г. за унищожаване работното дело на агент "Вълчо"; лично дело IА-1186 (Тщ) МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от м. ноември 2003 г. до м. октомври 2007 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Вълчо " Ремзи Салимов Алиев

Дата на раждане: 26.06.1958
Място на раждане: С. Крепча, обл. Търговище
Ремзи Салимов Алиев Дата на раждане 26.06.1958 г. Място на раждане С. Крепча, обл. Търговище Вербувал го служител Ст. лейт. Данчо Колев Николаев на 20.08.1985 г., регистриран на 26.08.1985 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Данчо Колев Николаев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Вълчо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-1186 (Тщ) МФ; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Опака, издигнат от Коалиция ”Заедно за бъдещето на Община Опака”

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More