Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Върбан намери 2 резултата / The search @pseudo Върбан found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-15
от 05.06.2012 г.
Министерство на културата

Агент "Върбан" Юксел Ахмедов Чаушев

Дата на раждане: 16.10.1939
Място на раждане: с. Острово, обл. Разград
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 52
от 17.10.2008
Комисия за защита на конкуренцията

Агент; информатор "Наблюдател; Върбан" Матей Матеев Грънчаров

Дата на раждане: 06.04.1929
Място на раждане: Гр. София
Матей Матеев Грънчаров Дата на раждане 06.04.1929 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител о. р. Ал. Деков на 09.03.1950 г., регистриран на 03.06.1954 г.; о. р. Никола Петков Стоянов на 02.10.1954 г., регистриран на 01.11.1954 г. Ръководил го служител О. р. Михаил Христов; о. р. Георги Нондев; о. р. Ал. Деков; о. р. М. Михайлов; о. р. Маню Недев; о. р. Никола Петков Стоянов. Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 3, отдел I; МВР-Бургас-ДС; ДС-Димитрово Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент; информатор Псевдоними Наблюдател; Върбан Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник – 2 бр.; картон обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-2657; работно дело Ф1, оп. 2, а.е. 903. Снемане от действащия оперативен отчет 1955 г. Публична длъжност или публична дейност Член на КЗК през 1998 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More