Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Вяра намери 8 резултата / The search @pseudo Вяра found 8 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-352
от 27.05.2014 г.
Университет за национално и световно стопанство

Съдържател на явочна квартира "Вяра" Вяра Борисова Стоилова

Дата на раждане: 26.06.1958
Място на раждане: с. Радилово, обл. Пазарджик
Вяра Борисова Стоилова Дата на раждане 26.06.1958 г. Място на раждане с. Радилово, обл. Пазарджик Вербувал я служител о. р. Ангел Ангелов на 18.06.1987 г., регистрирана на 20.06.1987 г. Ръководил я служител о. р. Ангел Ангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пазарджик-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Вяра Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № КА 44/ 26.04.1990 г. за унищожаване делото на "Вяра". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник-декан на Деканат за І-ва степен на университетско образование от 02.06.1993 г. до 20.12.1995 г. Обявява установената с решение № 2-295/ 28.01.2014 г. – чл. 27, ал. 1, т. 4 - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Агент "Вяра" Нуртен Османова Шекерова

Дата на раждане: 01.02.1965
Място на раждане: гр. Сливен
Нуртен Османова Шекерова Дата на раждане 01.02.1965 г. Място на раждане гр. Сливен Вербувал я служител майор Богомил Стефанов Белчев на 15.03.1991 г. Ръководил я служител майор Богомил Стефанов Белчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-3А Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Вяра Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано агентурно сведение, документи от ръководил я щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело IА-1365; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Управител на „Специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „ЕВА“” ЕООД – гр. Сливен Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Нуртен Османова Шекерова към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 60
от 11.03.2009
Комисия за регулиране на съобщенията

Агент "Вяра" Росица Любомирова Мангачева

Дата на раждане: 05.06.1951
Място на раждане: Гр. София
Росица Любомирова Мангачева Дата на раждане 05.06.1951 г. Място на раждане Гр. София Вербувал я служител О. р. Г. Димитров на 24.06.1987 г., регистрирана на 01.07.1987 г. Ръководил я служител О. р. Г. Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 04-04-03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Вяра Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол вх. № 2369/ 29.05.1990 г. с искане да бъде заличена от картотеките аг. "Вяра". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Началник отдел от 14.10.2002 г. до 12.04.2006 г. и от 01.09.2007 г.
Решение N° 2-36
от 18.07.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Сливен

Агент "Вяра" Нуртен Османова Шекерова

Дата на раждане: 01.02.1965
Място на раждане: гр. Сливен
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Съдържател на явочна квартира "Вяра" Васил Николов Борисов

Дата на раждане: 19.04.1947
Място на раждане: с. Игнатово, обл. Монтана
Васил Николов Борисов Дата на раждане 19.04.1947 г. Място на раждане с. Игнатово, обл. Монтана Вербувал го служител о. р. Страхил Миланов на 01.11.1979 г., регистриран на 13.11.1979 г. Ръководил го служител о. р. Страхил Миланов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ МВР – Михайловград - ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Вяра Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 6; рег. дневник; писмо вх. № 2019/ 25.04.1990 г. с протокол № 54/ 26.03.1990 г. делото на Я/К "Вяра"; доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на кметство Игнатово, общ. Вълчедръм, издигнат от Коалиция "НАРОДЕН СЪЮЗ" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-476/ 18.03.2015 г. – община Вълчедръм Обявява установената и обявена с решение 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-476
от 18.03.2015 г.
община Вълчедръм

Съдържател на явочна квартира "Вяра" Васил Николов Борисов

Дата на раждане: 19.04.1947
Място на раждане: с. Игнатово, обл. Монтана
Васил Николов Борисов Дата на раждане 19.04.1947 г. Място на раждане с. Игнатово, обл. Монтана Вербувал го служител о. р. Страхил Миланов на 01.11.1979 г., регистриран на 13.11.1979 г. Ръководил го служител о. р. Страхил Миланов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ МВР – Михайловград - ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Вяра Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 6; рег. дневник; писмо вх. № 2019/ 25.04.1990 г. с протокол № 54/ 26.03.1990 г. делото на Я/К "Вяра"; доклад на МВР RB202009-001-05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. ; Кмет на кметство Игнатово до м. ноември 1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Съдържател на явочна квартира " Вяра " Васил Николов Борисов

Дата на раждане: 19.04.1947
Място на раждане:
Васил Николов Борисов Дата на раждане 19.04.1947 г. Място на раждане Вербувал го служител Страхил Миланов на 01.11.1979 г., регистриран на 13.11.1979 г. Ръководил го служител Страхил Миланов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ МВР – Михайловград - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Вяра Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 6; рег. дневник; писмо за унищожаване вх. № 2019/ 25.04.1990 г.; доклад на МВР RB202009-001- 05/01-08-І-1869/ 18.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на с. Игнатово, общ. Вълчедръм, обл. Монтана, издигнат от БСП
Решение N° 2-29
от 04.07.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Сливен

Агент "Вяра" Нуртен Османова Шекерова

Дата на раждане: 01.02.1965
Място на раждане: гр. Сливен
Нуртен Османова Шекерова Дата на раждане 01.02.1965 г. Място на раждане гр. Сливен Вербувал я служител о. р. Богомил Белчев на 15.03.1991 г. Ръководил я служител о. р. Богомил Белчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Вяра Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Сливен, издигната от ПП "ДПС" За Нуртен Османова Шекерова липсват други данни по чл. 25, т. 3

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More