Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Габера намери 1 резултата / The search @pseudo Габера found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Съдържател на явочна квартира "Габера" Неделчо Николов Гергелчев

Дата на раждане: 19.06.1939
Място на раждане: гр. Момчилград
Неделчо Николов Гергелчев Дата на раждане 19.06.1939 г. Място на раждане гр. Момчилград Вербувал го служител о. р. Господин Иванов Петков на 04.01.1965 г., регистриран на 16.01.1965 г. Ръководил го служител о. р. Господин Иванов Петков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III - II армия-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Габера Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 56/ 1985 г. за унищожаване лично дело IА-20969. Снемане от действащия оперативен отчет 1969 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Съвета на директорите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна“” – София“ АД Обявява установената и обявена с решение № 37/ 10.06.2008 г. - Държавна агенция за младежта и спорта - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More