Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Габеров намери 1 резултата / The search @pseudo Габеров found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-574
от 11.11.2015 г.
община Лозница

Агент "Габеров" Муса Али Бирков

Дата на раждане: 02.03.1943
Място на раждане: с. Цветино, обл. Пазарджик
Муса Али Бирков Дата на раждане 02.03.1943 г. Място на раждане с. Цветино, обл. Пазарджик Вербувал го служител лейт. Еленко Атанасов Лазаров на 01.09.1975 г., регистриран на 12.09.1975 г. Ръководил го служител лейт. Еленко Атанасов Лазаров; о. р. Г. Гушевилов; о. р. Т. Таслаков; о. р. Г. Халачев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пазарджик-ДС по линия на управление VI; ОУ на МВР-Разград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Габеров Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-880 (Рз); рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; писмо вх. № А-17974/ 20.08.1999 г. за унищожаване работно дело IР-464 (Пз). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 13.10.1991 г. до 29.10.1995 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Муса Али Бирков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More