Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Гаврил намери 1 резултата / The search @pseudo Гаврил found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-476
от 18.03.2015 г.
община Вълчедръм

Агент "Гаврил" Еди Недков Димитров

Дата на раждане: 21.05.1949
Място на раждане: с. Долни Цибър, обл. Монтана
Еди Недков Димитров Дата на раждане 21.05.1949 г. Място на раждане с. Долни Цибър, обл. Монтана Вербувал го служител ст. лейт. Страхил Владимиров Миланов на 30.03.1978 г., регистриран на 17.04.1978 г. Ръководил го служител ст. лейт. Страхил Владимиров Миланов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Гаврил Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-464 (Мх); рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2018/ 25.04.1990 г. за унищожаване с протокол № 54/ 26.03.1990 г. лично дело IА-464 (Мх) (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Долни Цибър от м. ноември 1995 г. до м. октомври 1999 г.; Общински съветник от 1999 г. до 2003 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More