Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Галин намери 4 резултата / The search @pseudo Галин found 4 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-688
от 25.07.2016 г.
ДОБРУДЖАНСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ – АД

Агент "Галин" Пламен Георгиев Георгиев

Дата на раждане: 06.02.1951
Място на раждане: гр. Добрич
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-595
от 19.01.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Добрич

Агент "Галин" Пламен Георгиев Георгиев

Дата на раждане: 06.02.1951
Място на раждане: гр. Добрич
Пламен Георгиев Георгиев Дата на раждане 06.02.1951 г. Място на раждане гр. Добрич Вербувал го служител ст. лейт. Йордан Минчев Петков на 30.09.1988 г., регистриран на 05.10.1988 г. Ръководил го служител ст. лейт. Йордан Минчев Петков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Толбухин-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Галин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-106 (Тх) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в община Добрич, издигнат от Партия на Зелените Обявява установената и обявена с решение № 2-42/ 25.07.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Галин" Пламен Георгиев Георгиев

Дата на раждане: 06.02.1951
Място на раждане: гр. Добрич
Пламен Георгиев Георгиев Дата на раждане 06.02.1951 г. Място на раждане гр. Добрич Вербувал го служител ст. лейт. Йордан Минчев Петков на 30.09.1988 г., регистриран на 05.10.1988 г. Ръководил го служител ст. лейт. Йордан Минчев Петков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Толбухин-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Галин Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-106 (Тх) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Добрич, издигнат от Коалиция "Гражданска листа"
Решение N° 2-292
от 22.01.2014 г.
община Габрово

Агент "Галин; Гриша" Галин Филипов Узунов

Дата на раждане: 17.12.1953
Място на раждане: гр. Габрово
Галин Филипов Узунов Дата на раждане 17.12.1953 г. Място на раждане гр. Габрово Вербувал го служител о. р. Димитър Димитров на 31.03.1976 г., регистриран на 07.04.1976 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Димитров; майор К. Желев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Габрово-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Галин; Гриша Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1703/ 29.03.1990 г. за унищожаване с протокол рег. № 48/ 20.03.1990 г.за унищожаване материалите на "Галин-Гриша"; протокол рег. № 25/ 06.03.1990 г. за унищожаване работно дело IР- 211 (Гб). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от м. ноември 2003 г. до м. ноември 2007 г. Обявява установената и обявена с решение № 125/ 14.04.2010 г. – МВР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More