Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Галин; Гриша намери 1 резултата / The search @pseudo Галин; Гриша found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-292
от 22.01.2014 г.
община Габрово

Агент "Галин; Гриша" Галин Филипов Узунов

Дата на раждане: 17.12.1953
Място на раждане: гр. Габрово
Галин Филипов Узунов Дата на раждане 17.12.1953 г. Място на раждане гр. Габрово Вербувал го служител о. р. Димитър Димитров на 31.03.1976 г., регистриран на 07.04.1976 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Димитров; майор К. Желев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Габрово-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Галин; Гриша Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1703/ 29.03.1990 г. за унищожаване с протокол рег. № 48/ 20.03.1990 г.за унищожаване материалите на "Галин-Гриша"; протокол рег. № 25/ 06.03.1990 г. за унищожаване работно дело IР- 211 (Гб). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от м. ноември 2003 г. до м. ноември 2007 г. Обявява установената и обявена с решение № 125/ 14.04.2010 г. – МВР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More