Агенти на държавна сигурност

Можете да търсите по име, населено място и т.н.

This post is also available in: English (Английски)


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Гама намери 1 резултата / The search @pseudo Гама found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-243
от 09.10.2013 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към ОББ

Съдържател на явочна квартира "Гама" Петко Иванов Шумков

Дата на раждане: 17.11.1931
Място на раждане: с. Горна Росица, обл. Габрово
Петко Иванов Шумков Дата на раждане 17.11.1931 г. Място на раждане с. Горна Росица, обл. Габрово Вербувал го служител о. р. Валери Георгиев на 29.05.1987 г., регистриран на 20.06.1987 г. Ръководил го служител о. р. Валери Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Габрово-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Гама Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; писмо вх. № 1407/ 16.03.1990 г. за унищожаване с протокол рег. № 30/ 08.03.1990 г. материалите на Я/К "Гама". Снемане от действащия оперативен отчет Управител на фирма - длъжник ДФ "АГРОПРОДУКТ", гр. Габрово Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на: