Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Ганка намери 1 резултата / The search @pseudo Ганка found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-356
от 10.06.2014 г.
Софийски университет Св. Климент Охридски

Агент "Ганка" Петя Асенова Петрова

Дата на раждане: 09.09.1941
Място на раждане: гр. Бургас
Петя Асенова Петрова Дата на раждане 09.09.1941 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал я служител о. р. Светослав Германов на 20.10.1982 г., регистрирана на 26.10.1982 г. Ръководил я служител о. р. Светослав Германов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-VII-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ганка Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; предложение рег. № 398/ 1990 г. за унищожаване личното и работното дело на аг. "Ганка"; писмо вх. № 704/ 09.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 140/ 30.01.1990 г. материалите на аг. "Ганка". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра от 2000 г. до 2001 г. и от 2004 г. до 2005 г. Обявява установената с решение № 256/ 19.08.2011 г. – чл. 27, ал. 1, т. 3 - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More