Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Гаус намери 1 резултата / The search @pseudo Гаус found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 56
от 18.12.2008
Българско национално радио

Секретен сътрудник "Гаус" Николай Станчев Колев

Дата на раждане: 08.03.1964
Място на раждане: Гр. Нови пазар
Николай Станчев Колев Дата на раждане 08.03.1964 г. Място на раждане Гр. Нови пазар Вербувал го служител Майор Светлозар Иванов Трошанов на 19.08.1987 г. Ръководил го служител Майор Светлозар Иванов Трошанов; ст. лейт. Пламен Петров Петев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Гаус Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документ за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 2 и обр. 9; дело № 21214; доклад на Служба "Военна информация" изх. № 2624/ 25.09.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Отг. инженер в РРС-Варна от 01.01.1996 г. до 01.01.1999 г. Доклад по чл. 16, ал. 2, т. 2 на Служба "Военна информация" изх. № 2624/ 25.09.2008 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More