Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Генчев намери 12 резултата / The search @pseudo Генчев found 12 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-703
от 16.09.2016 г.
Застрахователно и презастрахователно дружество АТЛАС А АД

Секретен сътрудник "Генчев" Божидар Василев Данев

Дата на раждане: 05.11.1939
Място на раждане: гр. София
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Агент "Генчев" Ганчо Неделчев Ганев

Дата на раждане: 14.09.1956
Място на раждане: с. Чавдарци, обл. Ловеч
Ганчо Неделчев Ганев Дата на раждане 14.09.1956 г. Място на раждане с. Чавдарци, обл. Ловеч Вербувал го служител полк. Петър Лазаров Петров на 30.10.1986 г., регистриран на 04.11.1986 г. Ръководил го служител полк. Петър Лазаров Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-IХ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Генчев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-37217. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор от 17.01.2002 г. до 09.09.2007 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Ганчо Неделчев Ганев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България Обявен с решение № 177/ 12.01.2011 г. – политически кабинети
Решение N° 128
от 11.05.2010
Министерство на вътрешните работи

Осведомител "Генчев" Емил Манолов Йончев

Дата на раждане: 25.11.1946
Място на раждане: с. Бистрица, обл. Кюстендил
Емил Манолов Йончев Дата на раждане 25.11.1946 г. Място на раждане с. Бистрица, обл. Кюстендил Вербувал го служител о. р. Кирил Труканов на 13.02.1970 г., регистриран на 02.03.1970 г. Ръководил го служител о. р. Кирил Труканов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Генчев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано агентурно сведение; документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 96/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-75 и работно дело IР-4640 (налично); работно дело IР-4640. Снемане от действащия оперативен отчет 1970 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на служба от 13.03.1992 г.
Решение N° 2-1065
от 26.09.2017 г.
Държавни дружества Министерство на финансите

Секретен сътрудник "Генчев" Божидар Василев Данев

Дата на раждане: 05.11.1939
Място на раждане: гр. София
Божидар Василев Данев Дата на раждане 05.11.1939 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител вербуван от кап. Людмил Б. Тончев, регистриран на 08.02.1979 г. Ръководил го служител кап. Людмил Б. Тончев; о. р. Борислав Димитров; о. р. Славчо Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Генчев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 6255 – 2 тома; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Съвета на директорите на "Свободна зона – Русе" ЕАД от 01.04.1998 г. до 27.03.2009 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-197/ 19.06.2013 г. – "Юробанк България" АД Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-703/ 16.09.2016 г. – Застрахователно и презастрахователно дружество "АТЛАС А" АД Обявява установената и обявена с решение № 4/ 21.06.2007 г. Конституционния съд - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 177
от 12.01.2011
членовете на политическите кабинети на министър-председателя, на заместник министър-председателите и на министрите

Агент "Генчев" Ганчо Неделчев Ганев

Дата на раждане: 14.09.1956
Място на раждане: с. Чавдарци, обл. Ловеч
Ганчо Неделчев Ганев Дата на раждане 14.09.1956 г. Място на раждане с. Чавдарци, обл. Ловеч Вербувал го служител полк. Петър Лазаров Петров на 30.10.1986 г., регистриран на 04.11.1986 г. Ръководил го служител полк. Петър Лазаров Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-IХ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Генчев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-37217. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на кабинета на министъра на външните работи от 10.09.2007 г. до 20.07.2009 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Ганчо Неделчев Ганев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 2-296
от 28.01.2014 г.
община Дряново

Агент "Генчев" Райчо Раев Рашков

Дата на раждане: 08.05.1941
Място на раждане: с. Гостилица, обл. Габрово
Райчо Раев Рашков Дата на раждане 08.05.1941 г. Място на раждане с. Гостилица, обл. Габрово Вербувал го служител подп. Стефан Менев Бонев на 24.11.1978 г., регистриран на 04.12.1978 г. Ръководил го служител подп. Стефан Менев Бонев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Габрово-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Генчев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-864 (Гб) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № 26/ 06.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело IА-864 (Гб) (налично); протокол рег. № 25/ 06.03.1990 г. за унищожаване работно дело IР-353 (Гб). Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Общински съветник от 22.10.1991 г. до 11.2003 г. Обявява установената и обявена с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Агент "Генчев" Симеон Николов Цеков

Дата на раждане: 18.10.1952
Място на раждане: гр. Видин
Симеон Николов Цеков Дата на раждане 18.10.1952 г. Място на раждане гр. Видин Вербувал го служител о. р. Димитър Йорданов Христов на 15.05.1980 г., регистриран на 03.06.1980 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Йорданов Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-Х-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Генчев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол № 74/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-28496 и работно дело IР-14060. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. н-к на Главния щаб на ВМС от 10.05.2005 г. до 01.06.2006 г. Н-к щаб на ВМС от 01.06.2006 г. до 02.05.2007 г. Зам. командващ на ВМС от 2007 г.
Решение N° 2-138
от 13.02.2013 г.
община Созопол

Агент "Генчев" Симеон Николов Цеков

Дата на раждане: 18.10.1952
Място на раждане: гр. Видин
Симеон Николов Цеков Дата на раждане 18.10.1952 г. Място на раждане гр. Видин Вербувал го служител о. р. Димитър Йорданов Христов на 15.05.1980 г., регистриран на 03.06.1980 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Йорданов Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-Х-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Генчев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол № 74/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-28496 и работно дело IР-14060. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1991г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Агент "Генчев" Ганчо Неделчев Ганев

Дата на раждане: 14.09.1956
Място на раждане: с. Чавдарци, обл. Ловеч
Ганчо Неделчев Ганев Дата на раждане 14.09.1956 г. Място на раждане с. Чавдарци, обл. Ловеч Вербувал го служител полк. Петър Лазаров Петров на 30.10.1986 г., регистриран на 04.11.1986 г. Ръководил го служител полк. Петър Лазаров Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-IХ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Генчев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-37217. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Осло от 24.02.2003 г. до 31.10.2006 г. Постоянен представител, посланик в Женева от 21.08.2009 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Ганчо Неделчев Ганев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-197
от 19.06.2013 г.
Юробанк България АД

Секретен сътрудник "Генчев" Божидар Василев Данев

Дата на раждане: 05.11.1939
Място на раждане: гр. София
Божидар Василев Данев Дата на раждане 05.11.1939 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител Вербуван от кап. Людмил Б. Тончев, регистриран на 08.02.1979 г. Ръководил го служител кап. Людмил Б. Тончев; о. р. Борислав Димитров; о. р. Славчо Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Генчев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 6255 – 2 тома; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Съвета на директорите на "БСИ Минералбанк" АД от 01.06.1992 г. Обявява установената и обявена с решение № 134/ 26.05.2010 г. – Национална агенция за приходите - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 129
от 14.05.2010
Министерство на вътрешните работи

Осведомител "Генчев" Илчо Христов Илиев

Дата на раждане: 11.01.1947
Място на раждане: гр. Ямбол
Илчо Христов Илиев Дата на раждане 11.01.1947 г. Място на раждане гр. Ямбол Вербувал го служител подп. Ценко П. Цолов на 25.05.1971 г., регистриран на 22.06.1971 г. Ръководил го служител подп. Ценко П. Цолов; о. р. Радул Станков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-координация Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Генчев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет 1976 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. директор до 01.07.1990 г. За Илчо Христов Илиев липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Секретен сътрудник "Генчев" Божидар Василев Данев

Дата на раждане: 05.11.1939
Място на раждане: гр. София
Божидар Василев Данев Дата на раждане 05.11.1939 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител Вербуван от кап. Людмил Б. Тончев, регистриран на 08.02.1979 г. Ръководил го служител кап. Людмил Б. Тончев; о. р. Борислав Димитров; о. р. Славчо Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Генчев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 6255 – 2 тома; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Председател на Управителния съвет до 15.02.2011 г. Изпълнителен председател от 15.02.2011 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More