Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Генчо намери 3 резултата / The search @pseudo Генчо found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-229
от 11.09.2013 г.
община Кула

Агент "Генчо" Йордан Бранков Ников

Дата на раждане: 15.11.1940
Място на раждане: с. Тополовец, обл. Видин
Йордан Бранков Ников Дата на раждане 15.11.1940 г. Място на раждане с. Тополовец, обл. Видин Вербувал го служител майор Сталин Стефанов Зарков на 26.05.1986 г., регистриран на 12.06.1986 г. Ръководил го служител майор Сталин Стефанов Зарков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ - I ГО - РО; ОУ на МВР-Видин-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Генчо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-258 (Вд); рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до м. октомври 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 153
от 27.07.2010
Министерство на вътрешните работи

Осведомител "Генчо" Таню Жеков Ташев

Дата на раждане: 03.02.1950
Място на раждане: гр. Димитровград
Таню Жеков Ташев Дата на раждане 03.02.1950 г. Място на раждане гр. Димитровград Вербувал го служител о. р. Васил Генков на 05.01.1970 г., регистриран на 16.01.1970 г. Ръководил го служител о. р. Васил Генков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Генчо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; работно дело IР-5201; протокол рег. № КА-553/ 27.05.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-30 (Хс). Снемане от действащия оперативен отчет 1971 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на отделение до 06.12.1990 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Генчо" Румен Михайлов Лангов

Дата на раждане: 06.07.1947
Място на раждане: гр. София
Румен Михайлов Лангов Дата на раждане 06.07.1947 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител кап. Стоян Любенов Гайдарски на 14.12.1976 г., регистриран на 22.12.1976 г. Ръководил го служител кап. Стоян Любенов Гайдарски; о. р. Бойко Писанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ВГУ-IХ-III, управление ВГУ-Х-III, управление IV-I-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Генчо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-34481; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител в 42 НС, издигнат от ПП "Национално патриотично обединение" в 23-и МИР-София Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Румен Михайлов Лангов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More