Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Гео намери 1 резултата / The search @pseudo Гео found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-259
от 20.11.2013 г.
училища по Закона за народната просвета

Агент "Гео" Любомир Георгиев Занев

Дата на раждане: 21.03.1955
Място на раждане: гр. Банкя
Любомир Георгиев Занев Дата на раждане 21.03.1955 г. Място на раждане гр. Банкя Вербувал го служител о. р. Стоян Зурлев на 13.05.1982 г., регистриран на 26.10.1982 г. Ръководил го служител о. р. Стоян Зурлев; о. р. Стоян Стоилов; кап. Емил Коев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ЦИОУ "Межд. връзки"; ОУ на МВР-Пловдив-ДС-II-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Гео Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-632 (Пд) и в работно дело IР-15268; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор на Основно училище "Кочо Честеменски" - Пловдив Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Любомир Георгиев Занев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 19/ 23.11.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More