Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Георгиев намери 77 резултата / The search @pseudo Георгиев found 77 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 48
от 08.10.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори на 11.10.2008 г.

Агент "Георгиев" Иван Атанасов Сельов

Дата на раждане: 19.01.1965
Място на раждане: с. Коларово, обл. Благоевград
Иван Атанасов Сельов Дата на раждане 19.01.1965 г. Място на раждане с. Коларово, обл. Благоевград Вербувал го служител Ст. лейт. Димитър Трайков Стоичков на 10.10.1985 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Димитър Трайков Стоичков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 03, отдел 05, отделение 01 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Георгиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество - обещание; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-2184; протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1795; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Кандидат за общински съветник в общ. Петрич, издигнат от коалиция “ЗЕЛЕНА БЪЛГАРИЯ”,”БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ” Обявен с решение № 21/ 08.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Агент "Георгиев" Димитър Константинов Икономов

Дата на раждане: 25.02.1955
Място на раждане: гр. София
Димитър Константинов Икономов Дата на раждане 25.02.1955 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Асен Цанков на 14.05.1982 г., регистриран на 20.05.1982 г. Ръководил го служител о. р. Асен Цанков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-"Ч.Ж." Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Георгиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор от 01.02.2002 г. до 19.11.2006 г. За Димитър Константинов Икономов липсват други данни по чл. 25, т. 3 Обявен с решение № 25/ 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 2-361
от 25.06.2014 г.
Технически университет София

Агент "Георгиев" Колю Донев Петков

Дата на раждане: 30.10.1935
Място на раждане: гр. Ловеч
Колю Донев Петков Дата на раждане 30.10.1935 г. Място на раждане гр. Ловеч Вербувал го служител Вербуван на 22.10.1966 г., регистриран на 03.11.1966 г.; възстановен от кап. Петър Стоянов Йосифов на 14.10.1980 г., регистриран на 22.10.1980 г. Ръководил го служител кап. Петър Стоянов Йосифов; кап. Валери Борисов Арабаджиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-II-II, управление II-I-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Георгиев Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-35038; работно дело IР-8095. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Декан от 1995 г. до 1999 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Колю Донев Петков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-581
от 24.11.2015 г.
кандидати за общински съветници – област Благоевград

Агент "Георгиев" Камен Славчев Хаджиев

Дата на раждане: 10.11.1961
Място на раждане: с. Бръщен, обл. Смолян
Камен Славчев Хаджиев Дата на раждане 10.11.1961 г. Място на раждане с. Бръщен, обл. Смолян Вербувал го служител о. р. Александър Арабаджиев на 14.06.1980 г., регистриран на 22.07.1980 г. Ръководил го служител о. р. Александър Арабаджиев; о. р. Славчо Славов; о. р. Д. Ролев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 03-11-01; управление VI-IV; управление VI-IV-II; ОУ на МВР-Благоевград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Георгиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; картони обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; работно дело IР-11001; протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1970; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2351; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за общински съветник в община Сатовча, издигнат от "БДЦ" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 217/ 12.05.2011 г. – община Сатовча Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-643
от 26.04.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Софийска

Агент "Георгиев" Йордан Крумов Козарев

Дата на раждане: 02.01.1960
Място на раждане: с. Катунци, обл. Благоевград
Йордан Крумов Козарев Дата на раждане 02.01.1960 г. Място на раждане с. Катунци, обл. Благоевград Вербувал го служител ст. лейт. Иван Василев Бочев на 05.12.1986 г., регистриран на 18.12.1986 г. Ръководил го служител ст. лейт. Иван Василев Бочев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СОУ на МВР-ДС-Правец Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Георгиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-36831; рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Правец, издигнат от МК "ШАНС ЗА ПРОМЯНА В ОБЩИНА ПРАВЕЦ" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Йордан Крумов Козарев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 136/ 02.06.2010 г. – МВР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-784
от 29.11.2016 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Биохим 2016 г.

Агент "Георгиев" Христо Стоянов Арнаудов

Дата на раждане: 06.02.1949
Място на раждане: гр. Петрич
Христо Стоянов Арнаудов Дата на раждане 06.02.1949 г. Място на раждане гр. Петрич Вербувал го служител о. р. Григор Маринов на 09.05.1968 г., регистриран на 20.05.1968 г. Ръководил го служител о. р. Григор Маринов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ІІІ-ІV-VІІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Георгиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване лично дело ІА-1139 (Бл); протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване работно дело ІР-767 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет 1970 г. Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма –длъжник – "АГРОЮГ 94" ООД, гр. Петрич
Решение N° 2-716
от 27.09.2016 г.
БНТ

Агент "Георгиев" Владимир Бернард Береану

Дата на раждане: 29.04.1954
Място на раждане: гр. София
Владимир Бернард Береану Дата на раждане 29.04.1954 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител лейт. Николай Костадинов Николов на 21.03.1986 г., регистриран на 26.03.1986 г. Ръководил го служител лейт. Николай Костадинов Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-IV-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Георгиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-37435. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Отговорен редактор (член на редакционен съвет) и водещ от 01.12.1991 г. до 31.10.2013 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 21
от 08.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Георгиев " Иван Атанасов Сальов

Дата на раждане: 19.01.1965
Място на раждане: С. Коларово, обл. Благоевград
Иван Атанасов Сальов Дата на раждане 19.01.1965 г. Решение № 21 / 08.01. 2008 г. 40 Място на раждане С. Коларово, обл. Благоевград Вербувал го служител Ст. лейт. Димитър Трайков Стоичков на 10.10.1985 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Димитър Трайков Стоичков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 03, отдел 05, отделение 01 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Георгиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество - обещание; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-2184; протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР- 1795; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Кандидат за общински съветник в общ. Петрич, издигнат от Партия "Зелена България"
Решение N° 21
от 08.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Георгиев " Иван Кирилов Чуркин

Дата на раждане: 18.09.1949
Място на раждане: С. Ковачево, обл. Благоевград
Иван Кирилов Чуркин Дата на раждане 18.09.1949 г. Място на раждане С. Ковачево, обл. Благоевград Вербувал го служител Подп. Генади Владимиров Ваков на 02.10.1979 г. Ръководил го служител Подп. Генади Владимиров Ваков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Михайловград, отдел ДС, отделение ДС-Лом Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Решение № 21 / 08.01. 2008 г. 47 Псевдоними Георгиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество - обещание; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-441 (Мх); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Лом, издигнат от ДЕМОКРАТИЧНА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА
Решение N° 2-145
от 06.03.2013 г.
община Руен

Агент "Георгиев" Юмер Мустафа Налбантоглу

Дата на раждане: 20.06.1942
Място на раждане: с. Руен, обл. Бургас
Юмер Мустафа Налбантоглу Дата на раждане 20.06.1942 г. Място на раждане с. Руен, обл. Бургас Вербувал го служител о. р. Христо Тодоров Христов на 10.03.1962 г., регистриран на 03.11.1964 г.; възстановен от о. р. Михаил Петков Христов и регистриран на 31.10.1968 г. Ръководил го служител о. р. Христо Тодоров Христов; о. р. Михаил Петков Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-VIII-V; ОУ на МВР-Бургас-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Георгиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-2157 (Бс) МФ; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № С 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-419 (Бс). Снемане от действащия оперативен отчет 1972 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1999 г. до 2003 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Агент " Георгиев " Бойко Иванов Ватев

Дата на раждане: 21.06.1950
Място на раждане: Гр. Плевен
Бойко Иванов Ватев Дата на раждане 21.06.1950 г. Място на раждане Гр. Плевен Вербувал го служител Пенко Георгиев на 22.10.1982 г. Ръководил го служител Пенко Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Плевен-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент Псевдоними Георгиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; протокол за унищожаване № 85/ 1990 г. на лично дело ІА-30788 Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 40-о Народно събрание
Решение N° 14
от 04.09.2007
Народно събрание

Агент " Георгиев " Гюнер Бехчет Тахир

Дата на раждане: 24.07.1961
Място на раждане: С. Самуил, обл. Разград
Гюнер Бехчет Тахир Дата на раждане 24.07.1961 г. Място на раждане С. Самуил, обл. Разград Вербувал го служител Стайчо Любенов Стайков на 21.05.1980 г. Ръководил го служител Стайчо Любенов Стайков; Благой Златков; Станчо Армянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление 03, отдел 11, отделение 04-ВКР-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент Псевдоними Георгиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; лично дело рег. № 57161 и работно дело рег. № 57161 Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Народен представител в 37-о Народно събрание Народен представител в 38-о Народно събрание
Решение N° 247
от 27.07.2011
община Благоевград

Агент "Георгиев" Михаил Николов Монев

Дата на раждане: 14.11.1943
Място на раждане: гр. Благоевград
Михаил Николов Монев Дата на раждане 14.11.1943 г. Място на раждане гр. Благоевград Вербувал го служител полк. Панчо Христов на 08.09.1980 г., регистриран на 18.09.1980 г. Ръководил го служител полк. Панчо Христов; о. р. Георги Миланов; о. р. Георги Паунов; о. р. Христо Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-IV-III; управление VI-IV-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Георгиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; работно дело IР-14333; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2638 (Бл). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. кмет на общината от 30.10.1992 г. до 31.05.1994 г.
Решение N° 296
от 12.01.2012
Министерството на образованието, младежта и науката

Агент "Георгиев" Владимир Станков Грънчаров

Дата на раждане: 21.08.1953
Място на раждане: гр. Благоевград
Владимир Станков Грънчаров Дата на раждане 21.08.1953 г. Място на раждане гр. Благоевград Вербувал го служител о. р. Н. Калковски на 28.01.1987 г., регистриран на 05.02.1987 г. Ръководил го служител о. р. Н. Калковски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-II-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Георгиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 851/ 16.02.1990 г. за унищожаване с протокол от 05.02.1990 г. делата на аг. "Георгиев". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Началник на сектор "Протокол", отдел "Човешки ресурси и протокол", дирекция "Административно, правно и информационно обслужване" от 01.06.2000 г. до 02.11.2001 г. Началник на отдел "Информационна мрежа и протокол", дирекция "Връзки с обществеността" от 02.11.2001 г. до 02.06.2003 г. Началник на отдел "Протокол", дирекция "Връзки с обществеността и протокол" от 02.06.2003 г.
Решение N° 2-545
от 09.09.2015 г.
община Карлово

Агент "Георгиев" Иван Георгиев Кодинов

Дата на раждане: 04.06.1946
Място на раждане: гр. Пловдив
Иван Георгиев Кодинов Дата на раждане 04.06.1946 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител о. р. Васил Мачев Мачев на 24.12.1976 г., регистриран на 29.12.1976 г. Ръководил го служител о. р. Васил Мачев Мачев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС по линия на управление I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Георгиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2662/ 22.06.1990 г. за унищожаване с протокол № 37/ 15.05.1990 г. делото на агент "Георгиев". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 23.10.1991 г. до 20.11.1995 г. Обявява установената и обявена с решение № 21/ 08.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 69
от 29.06.2009
Народно събрание

Агент "Георгиев" Бойко Иванов Ватев

Дата на раждане: 21.06.1950
Място на раждане: Гр. Плевен
Бойко Иванов Ватев Дата на раждане 21.06.1950 г. Място на раждане Гр. Плевен Вербувал го служител о. р. Пенко Георгиев на 22.10.1982 г. Ръководил го служител о. р. Пенко Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Плевен-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Агент Псевдоними Георгиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони обр. 4 и обр. 6; рег. дневник; протокол за унищожаване № 85/ 1990 г. на лично дело ІА-30788 Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за народен представител, издигнат от ПП "Ред, законност и справедливост" в 16-и ИР-Пловдив Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители
Решение N° 69
от 29.06.2009
Народно събрание

Агент "Георгиев" Тошко Иванов Кисьов

Дата на раждане: 20.05.1939
Място на раждане: гр. Стара Загора
Тошко Иванов Кисьов Дата на раждане 20.05.1939 г. Място на раждане гр. Стара Загора Вербувал го служител Вербуван на 02.09.1958 г.; възстановен от о. р. Георги Ненов Палмов през юни 1973 г., регистриран на 15.06.1973 г. Ръководил го служител о. р. Георги Ненов Палмов; о. р. Христо Христов; о. р. Янко Добрев; о. р. Кирил Плашев; о. р. Цеко Георгиев; о. р. Бойко Писанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-Х-II; управление IV-II-III; управление IV-I-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Георгиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-33008. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за народен представител, издигнат от ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СПАСЕНИЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО" в 23-и ИР-София
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Резидент "Георгиев" Георги Цеков Цеков

Дата на раждане: 05.03.1962
Място на раждане: гр. Монтана
Георги Цеков Цеков Дата на раждане 05.03.1962 г. Място на раждане гр. Монтана Вербувал го служител о. р. Коста Г. Йончев на 18.12.1985 г., регистриран на 13.01.1986 г. Ръководил го служител о. р. Коста Г. Йончев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Георгиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 74/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-28899 и работно дело IР-14532. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Кандидат за кмет на кметство Долно Белотинци, общ. Монтана, издигнат от местна коалиция "ЗАЕДНО ЗА МОНТАНА" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Резидент "Георгиев" Огнян Методиев Петров

Дата на раждане: 02.09.1948
Място на раждане: гр. Годеч
Огнян Методиев Петров Дата на раждане 02.09.1948 г. Място на раждане гр. Годеч Вербувал го служител Ст. лейт. Ангел Иванов Драгнев на 15.08.1986 г., регистриран на 04.09.1986 г. Ръководил го служител Ст. лейт. Ангел Иванов Драгнев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-II ГО-РО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Георгиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Лично дело ІА –33465; документи от ръководилия го щатен служител; картони - обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; рег. дневник; рег. бланка; доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на кметство Гинци, общ. Годеч, издигнат от ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-528
от 29.06.2015 г.
организатори на хазартни игри

Агент "Георгиев" Божидар Стефанов Борисов

Дата на раждане: 16.04.1952
Място на раждане: гр. Габрово
Божидар Стефанов Борисов Дата на раждане 16.04.1952 г. Място на раждане гр. Габрово Вербувал го служител майор Веселин Ив. Петров на 22.06.1978 г., регистриран на 06.07.1978 г. Ръководил го служител майор Веселин Ив. Петров; о. р. Сл. Мандичев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Габрово-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Георгиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-889 (Гб) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Член на управителен орган (Общо събрание) и управител на КОБРА-08 ООД, гр. Габрово Обявява установената и обявена с решение № 122/ 06.04.2010 г. – МВР. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-528
от 29.06.2015 г.
организатори на хазартни игри

Агент "Георгиев" Христо Янков Ангелов

Дата на раждане: 02.12.1945
Място на раждане: гр. Русе
Христо Янков Ангелов Дата на раждане 02.12.1945 г. Място на раждане гр. Русе Вербувал го служител лейт. Апостол Атанасов Апостолов на 04.05.1973 г., регистриран на 14.05.1973 г. Ръководил го служител лейт. Апостол Атанасов Апостолов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Георгиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ за получено възнаграждение, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-2840 (Рс); рег. дневник; картони – обр. 4 – 12 бр.; протокол рег. № С 12/ 29.03.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-411 (Рс). Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Публична длъжност или публична дейност Управител на ХЕМУС 2003 ООД, гр. София Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-308
от 12.02.2014 г.
община Балчик

Агент; резидент "Георгиев" Петко Иванов Петков

Дата на раждане: 10.11.1954
Място на раждане: с. Оброчище, обл. Добрич
Петко Иванов Петков Дата на раждане 10.11.1954 г. Място на раждане с. Оброчище, обл. Добрич Вербувал го служител о. р. Алекси Алексиев на 15.03.1988 г., регистриран на 04.04.1988 г. Ръководил го служител о. р. Алекси Алексиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Толбухин-ДС-Балчик по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; резидент Псевдоними Георгиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2044/ 1990 г. за унищожаване с протокол рег. № 96/ 17.04.1990 г. личното и работното дело на рез. "Георгиев". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Секретар на община Балчик до м. септември 1990 г.; Общински народен съветник до 28.08.1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 25
от 12.02.2008
министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри

Агент " Георгиев " Георги Димов Стоилов

Дата на раждане: 23.08.1944
Място на раждане: Гр. Свиленград
Георги Димов Стоилов Дата на раждане 23.08.1944 г. Място на раждане Гр. Свиленград Вербувал го служител Георги Пенев на 23.09.1986 г., регистриран на 16.10.1986 г. Ръководил го служител Георги Пенев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 04-02-03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен агент Решение № 25/ 12.02.2007 г. 15 сътрудник Псевдоними Георгиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 3745/ 14.11.1990 г. за унищожаване с протокол № 2768 личните и работните дела на "Георгиев"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Министър на енергетиката и енергийните ресурси - 12.02.1997 г. - 21.05.1997 г.
Решение N° 25
от 12.02.2008
министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри

Агент " Георгиев " Димитър Константинов Икономов

Дата на раждане: 25.02.1955
Място на раждане: Гр. София
Димитър Константинов Икономов Дата на раждане 25.02.1955 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Асен Цанков на 14.05.1982 г., регистриран на 20.05.1982 г. Ръководил го служител Асен Цанков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-"Ч.Ж." Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Георгиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник-министър на външните работи За Димитър Константинов Икономов липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Агент "Георгиев" Колю Донев Петков

Дата на раждане: 30.10.1935
Място на раждане: гр. Ловеч
Колю Донев Петков Дата на раждане 30.10.1935 г. Място на раждане гр. Ловеч Вербувал го служител Вербуван на 22.10.1966 г., регистриран на 03.11.1966 г.; възстановен от кап. Петър Стоянов Йосифов на 14.10.1980 г., регистриран на 22.10.1980 г. Ръководил го служител кап. Петър Стоянов Йосифов; кап. Валери Борисов Арабаджиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-II-II, управление II-I-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Георгиев Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-35038; работно дело IР-8095. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по машинни науки от 1990 г. Председател на научна комисия по машинни науки от 1995 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Колю Донев Петков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Секретен сътрудник "Георгиев" Костадин Иванов Гечев

Дата на раждане: 26.11.1940
Място на раждане: с. Дъбница, обл. Благоевград
Костадин Иванов Гечев Дата на раждане 26.11.1940 г. Място на раждане с. Дъбница, обл. Благоевград Вербувал го служител майор Костадин Костадинов Атанасов на 21.04.1977 г., регистриран на 19.05.1977 г. Ръководил го служител майор Костадин Костадинов Атанасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Георгиев Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 3931; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-127/ 21.01.2010 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по агрономия и лесовъдство от 2003 г. до 2009 г. Обявен с решение № 110/ 09.02.2010 г. - БАН
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Агент "Георгиев" Янаки Георгиев Тенчов

Дата на раждане: 04.04.1931
Място на раждане: гр. София
Янаки Георгиев Тенчов Дата на раждане 04.04.1931 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Георги Асенов Симов на 14.11.1958 г., регистриран на 24.11.1958 г. Ръководил го служител о. р. Георги Асенов Симов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СОУ на МВР-ДС-III-III, ДС, управление III-III-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Георгиев Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 1478/ 1962 г. с предложение за унищожаване на лично и работно дело IА-41798. Снемане от действащия оперативен отчет 1960 г. Публична длъжност или публична дейност Председател на научна комисия по науки за Земята от 1992 г. Председател на научна комисия по геолого-географски науки от 1995 г.
Решение N° 2-916
от 11.04.2017 г.
община Опака

Агент "Георгиев" Ибрахим Селим Ибрахим

Дата на раждане: 24.12.1939
Място на раждане: с. Голямо Градище, обл. Търговище
Ибрахим Селим Ибрахим Дата на раждане 24.12.1939 г. Място на раждане с. Голямо Градище, обл. Търговище Вербувал го служител о. р. Сава Радославов на 10.07.1964 г., регистриран на 17.07.1964 г. Ръководил го служител о. р. Сава Радославов; о. р. Димитър Станев; Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Георгиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № КА 8/ 13.03.1990 г. за унищожаване работно дело ІР-17 (Тщ); протокол рег. № КА 7/ 13.03.1990 г. за унищожаване лично дело ІА-17 (Тщ). Снемане от действащия оперативен отчет 1969 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Голямо Градище от м. декември 1990 г. до м. октомври 1991 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-422
от 05.11.2014 г.
община Кирково

Агент "Георгиев" Юсеин Хасан Али

Дата на раждане: 27.11.1954
Място на раждане: с. Китина, област Кърджали
Юсеин Хасан Али Дата на раждане 27.11.1954 г. Място на раждане с. Китина, област Кърджали Вербувал го служител о. р. Христо Костурски на 02.05.1985 г., регистриран на 16.05.1985 г. Ръководил го служител о. р. Христо Костурски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР Кърджали - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Георгиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; рег. дневник; уведомително писмо вх. № 760/93 г. за унищожени документи; протокол рег. № С 89/ 29.01.1990 г. за унищожаване материалите на с.с. "Георгиев"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 28.05.1997 г. до 29.10.1999 г.; Кмет на кметство Китна от 29.04.2004 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Резидент " Георгиев " Красимир Георгиев Чернев

Дата на раждане: 29.06.1957
Място на раждане: Гр. Елхово
Красимир Георгиев Чернев Дата на раждане 29.06.1957 г. Място на раждане Гр. Елхово Вербувал го служител Левтер Пан. Костадинов на 28.11.1980 г. Ръководил го служител Левтер Пан. Костадинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление 03-04-09 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 5 Псевдоними Георгиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 87/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело ІА- 26071 и на работно дело ІР-11295; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Кандидат за общински съветник в общ. Царево, издигнат от Коалиция ”Напред Царево”-партия „Християнсоциален съюз” и НЗП ”Никола Петков”
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Агент "Георгиев" Владимир Бернард Береану

Дата на раждане: 29.04.1954
Място на раждане: гр. София
Владимир Бернард Береану Дата на раждане 29.04.1954 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител лейт. Николай Костадинов Николов на 21.03.1986 г., регистриран на 26.03.1986 г. Ръководил го служител лейт. Николай Костадинов Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-IV-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Георгиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-37435. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Водещ на предаване в БНТ
Решение N° 2-44
от 01.08.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Враца

Агент "Георгиев" Генади Йосков Койнов

Дата на раждане: 15.11.1961
Място на раждане: гр. Бяла Слатина
Генади Йосков Койнов Дата на раждане 15.11.1961 г. Място на раждане гр. Бяла Слатина Вербувал го служител ст. лейт. Ивайло Христов Иванов на 03.09.1987 г., регистриран на 14.09.1987 г. Ръководил го служител ст. лейт. Ивайло Христов Иванов; о. р. Пл. Герговски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Враца-ДС; ДС-Бяла Слатина Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Георгиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано агентурно сведение, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-314 (Вр); рег. дневник; картони – обр. 4 – 6 бр.; протокол вх. № 1853/ 1990 г. за унищожаване личното (налично) и работното дело на аг. "Георгиев". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Бяла Слатина, издигнат от ПП "БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"
Решение N° 2-794
от 13.12.2016 г.
община Правец

Агент "Георгиев" Йордан Крумов Козарев

Дата на раждане: 02.01.1960
Място на раждане: с. Катунци, обл. Благоевград
Йордан Крумов Козарев Дата на раждане 02.01.1960 г. Място на раждане с. Катунци, обл. Благоевград Вербувал го служител ст. лейт. Иван Василев Бочев на 05.12.1986 г., регистриран на 18.12.1986 г. Ръководил го служител ст. лейт. Иван Василев Бочев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СОУ на МВР-ДС-Правец Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Георгиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-36831; рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Йордан Крумов Козарев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-259/ 20.11.2013 г. – училища по Закона за народната просвета - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 292
от 15.12.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Варна

Резидент "Георгиев" Иван Николов Луков

Дата на раждане: 29.06.1961
Място на раждане: гр. Варна
Иван Николов Луков Дата на раждане 29.06.1961 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител о. р. Спас Калинов Спасов на 24.04.1990 г., регистриран на 03.05.1990 г. Ръководил го служител о. р. Спас Калинов Спасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление ІІІ, отдел 02, отделение 01 – ДС (ВКР) Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Резидент Псевдоними Георгиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилият го щатен служител; картон обр. 4; рег. бланка; лично дело № 593/1990 г.; работно дело № 593/1990 г.; доклад на Служба „Сигурност – ВП и ВКР” рег. № СС-7528/19.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Варна, издигнат от ПП "ГЕРБ" Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 110
от 9.02.2010
Българската академия на науките

Агент "Георгиев" Велина Михайлова Топалова

Дата на раждане: 02.07.1940
Място на раждане: гр. Казанлък
Велина Михайлова Топалова Дата на раждане 02.07.1940 г. Място на раждане гр. Казанлък Вербувал я служител о. р. Каню Канев на 28.09.1987 г., регистрирана на 30.09.1987 г. Ръководил я служител о. р. Каню Канев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-VII-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Георгиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2бр. и обр. 6; предложение рег. № 466/ 07.02.1990 г. за изключване на аг. "Георгиев"; писмо вх. № 686/ 08.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 228/ 07.02.1990 г. личното и работното дело на аг. "Георгиев". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на Институт по социология
Решение N° 110
от 9.02.2010
Българската академия на науките

Секретен сътрудник "Георгиев" Костадин Иванов Гечев

Дата на раждане: 26.11.1940
Място на раждане: с. Дъбница, обл. Благоевград
Костадин Иванов Гечев Дата на раждане 26.11.1940 г. Място на раждане с. Дъбница, обл. Благоевград Вербувал го служител майор Костадин Костадинов Атанасов на 21.04.1977 г., регистриран на 19.05.1977 г. Ръководил го служител майор Костадин Костадинов Атанасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Георгиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 3931; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-127/ 21.01.2010 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на Институт по генетика
Решение N° 276
от 02.11.2011
Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Агент "Георгиев" Румен Александров Гълев

Дата на раждане: 03.09.1957
Място на раждане: гр. София
Румен Александров Гълев Дата на раждане 03.09.1957 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Димитър Петков на 22.04.1980 г., регистриран на 23.04.1980 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Петков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ЦИОУ "Международни връзки" Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Георгиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1236/ 17.05.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор "Програмна и финансова координация на международни проекти" от 01.12.2001 г. до 25.03.2003 г. За Румен Александров Гълев липсват други данни по чл. 25, т. 3 Обявен с решение № 38/ 17.06.2008 г. – Държавна агенция за бежанците Обявен с решение - № 147/ 06.07.2010 г. – МВР
Решение N° 136
от 2.06.2010
Министерство на вътрешните работи

Осведомител "Георгиев" Кирил Обретенов Иванов

Дата на раждане: 04.06.1953
Място на раждане: гр. София
Кирил Обретенов Иванов Дата на раждане 04.06.1953 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Ангел Петров Стефанов на 25.09.1972 г., регистриран на 10.10.1972 г. Ръководил го служител о. р. Ангел Петров Стефанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Георгиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет 1973 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 03.01.2007 г. Н-к на отдел от 22.06.2009 г. За Кирил Обретенов Иванов липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 2-755
от 08.11.2016 г.
община Горна Малина

Агент "Георгиев" Петко Димитров Николов

Дата на раждане: 16.07.1946
Място на раждане: с. Горна Малина, обл. Софийска
Петко Димитров Николов Дата на раждане 16.07.1946 г. Място на раждане с. Горна Малина, обл. Софийска Вербувал го служител о. р. Илия Вутов на 17.12.1974 г., регистриран на 28.12.1974 г. Ръководил го служител о. р. Илия Вутов; о. р. Пламен Динев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ІІІ-І-ІV, управление ІІІ-І-І Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Георгиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 82/ 1990 г. за унищожаване лично дело ІА-23235 и работно дело ІР-8090. Снемане от действащия оперативен отчет 1976 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 05.11.1991 г. до 22.11.1995 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-160
от 03.04.2013 г.
община Варна

Резидент "Георгиев" Иван Николов Луков

Дата на раждане: 29.06.1961
Място на раждане: гр. Варна
Иван Николов Луков Дата на раждане 29.06.1961 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител о. р. Спас Калинов Спасов на 24.04.1990 г., регистриран на 03.05.1990 г. Ръководил го служител о. р. Спас Калинов Спасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление ІІІ, отдел 02, отделение 01 – ДС (ВКР) Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Георгиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. бланка; лично дело № 593/1990 г.; работно дело № 593/1990 г.; доклад на Служба „Сигурност – ВП и ВКР” рег. № СС-7528/19.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 20.07.2009 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 292/ 15.12.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 292/ 15.12.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-345
от 13.05.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Кредитна банка

Агент "Георгиев" Константин Кръстев Недялков

Дата на раждане: 05.01.1948
Място на раждане: с. Кунино, обл. Враца
Константин Кръстев Недялков Дата на раждане 05.01.1948 г. Място на раждане с. Кунино, обл. Враца Вербувал го служител о. р. Кирил Димитров Труканов на 16.12.1971 г., регистриран на 27.12.1971 г.; възстановен и регистриран на 22.09.1976 г.; възстановен на 25.02.1988 г., регистриран на 29.03.1988 г. Ръководил го служител о. р. Кирил Димитров Труканов; о. р. Георги Асиов; о. р. Паланковски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, отдел ВКР-София-IV; ОУ на МВР-Кюстендил-Бобов дол-ДС; СУ на МВР-VIII РУ-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Георгиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-35240 и в работно дело IР-14982; рег. дневник – 3 бр.; картони – обр. 4 - 4 бр. и обр. 6; протокол рег. № 46/ 04.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-796. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник – "МИНИ БОБОВ ДОЛ" АД, гр. Бобов дол Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Константин Кръстев Недялков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 149
от 13.07.2010
областни управи

Агент "Георгиев" Гюнер Бехчет Тахир

Дата на раждане: 24.07.1961
Място на раждане: с. Самуил, обл. Разград
Гюнер Бехчет Тахир Дата на раждане 24.07.1961 г. Място на раждане с. Самуил, обл. Разград Вербувал го служител о. р. Стайчо Любенов Стайков на 21.05.1980 г. Ръководил го служител о. р. Стайчо Любенов Стайков; о. р. Благой Златков; о. р. Станчо Армянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление 03, отдел 11, отделение 04-ВКР-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент Псевдоними Георгиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; лично дело работно дело IА-2274. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. областен управител на област Русе от 01.05.1993 г. до 01.01.1994 г. Обявен с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Агент "Георгиев" Димитър Константинов Икономов

Дата на раждане: 25.02.1955
Място на раждане: гр. София
Димитър Константинов Икономов Дата на раждане 25.02.1955 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Асен Цанков на 14.05.1982 г., регистриран на 20.05.1982 г. Ръководил го служител о. р. Асен Цанков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-"Ч.Ж." Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Георгиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-195/ 24.01.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Сеул от 09.10.1996 г. до 01.08.2001 г. Извънреден и пълномощен посланик в Будапеща от 20.11.2006 г. до 30.11.2010 г. За Димитър Константинов Икономов липсват други данни по чл. 25, т. 3 Обявен с решение № 25/ 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри
Решение N° 2-660
от 07.06.2016 г.
община Самуил

Агент "Георгиев" Гюнер Бехчет Тахир

Дата на раждане: 24.07.1961
Място на раждане: с. Самуил, обл. Разград
Гюнер Бехчет Тахир Дата на раждане 24.07.1961 г. Място на раждане с. Самуил, обл. Разград Вербувал го служител о. р. Стайчо Любенов Стайков на 21.05.1980 г. Ръководил го служител о. р. Стайчо Любенов Стайков; о. р. Благой Златков; о. р. Станчо Армянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление 03, отдел 11, отделение 04-ВКР-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството агент Псевдоними Георгиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; лично дело работно дело IА-2274. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник-председател на ВрИК Самуил от м. октомври 1990 г. до м. октомври 1991 г. Кмет на община Самуил от м. октомври 1991 г. до м. юни 1993 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 149/ 13.07.2010 г. – областните управители и заместник областните управители Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Агент "Георгиев" Юсеин Хасан Али

Дата на раждане: 27.11.1954
Място на раждане: с. Китина, област Кърджали
Юсеин Хасан Али Дата на раждане 27.11.1954 г. Място на раждане с. Китина, област Кърджали Вербувал го служител о. р. Христо Костурски на 02.05.1985 г., регистриран на 16.05.1985 г. Ръководил го служител о. р. Христо Костурски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР Кърджали - ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Георгиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; рег. дневник; уведомително писмо вх. № 760/93 г. за унищожени документи; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на с. Китна, общ. Кирково, обл. Кърджали, издигнат от ПП "ДПС" Обявен с решение 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 217
от 12.05.2011
община Сатовча

Агент "Георгиев" Камен Славчев Хаджиев

Дата на раждане: 10.11.1961
Място на раждане: с. Бръщен, обл. Смолян
Камен Славчев Хаджиев Дата на раждане 10.11.1961 г. Място на раждане с. Бръщен, обл. Смолян Вербувал го служител о. р. Александър Арабаджиев на 14.06.1980 г., регистриран на 22.07.1980 г. Ръководил го служител о. р. Александър Арабаджиев; о. р. Славчо Славов; о. р. Д. Ролев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 03-11-01; управление VI-IV; управление VI-IV-II; ОУ на МВР-Благоевград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Георгиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; картони обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; работно дело IР-11001; протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1970; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-2351; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Общински съветник от 1999 г. до 2003 г. Обявен с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори 2007 г.
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент; резидент " Георгиев " Бойчо Пелов Пелов

Дата на раждане: 25.10.1955
Място на раждане: с. Николаево, обл. Плевен
Бойчо Пелов Пелов Дата на раждане 25.10.1955 г. Място на раждане с. Николаево, обл. Плевен Вербувал го служител Страхил Банчев на 14.12.1983 г. Ръководил го служител Страхил Банчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление ІІІ, отдел 03, отделение 03 – ДС (ВКР) Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент; резидент Псевдоними Георгиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; картон обр. 4; рег. бланка; лично дело № 488; доклад на Служба „Сигурност – ВП и ВКР” рег. № СС-7528/19.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Ралево, общ. Плевен, издигнат от БСП
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Георгиев " Славчо Георгиев Смилков

Дата на раждане: 11.01.1956
Място на раждане: С. Скрът, обл. Благоевград
Славчо Георгиев Смилков Дата на раждане 11.01.1956 г. Място на раждане С. Скрът, обл. Благоевград Вербувал го служител Кап. Илия Иванов Тенекиджиев на 29.08.1984 г., регистриран на 04.10.1984 г. Ръководил го служител Кап. Илия Иванов Тенекиджиев Решение № 22/ 29.01.2008 г. 137 Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград, отдел ДС, отделение 03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Георгиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело IА-2312; протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР- 1936; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за общински съветник в общ. Благоевград, издигнат от АТАКА
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Георгиев" Емил Христов Попов

Дата на раждане: 01.11.1949
Място на раждане: гр. Тръстеник
Емил Христов Попов Дата на раждане 01.11.1949 г. Място на раждане гр. Тръстеник Вербувал го служител майор Минко Ангелов Ангелов на 20.06.1986 г., регистриран на 02.07.1986 г. Ръководил го служител майор Минко Ангелов Ангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Плевен-ДС-VII по линия на управление IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Георгиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1936 (Пл) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2046/ 25.04.1990 г. с искане за изключване на агент "Георгиев". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Директор при РВМС-Плевен от 15.07.1997 г. до 01.03.2004 г. и от 31.03.2005 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Георгиев" Здравко Найденов Терзиев

Дата на раждане: 28.03.1940
Място на раждане: гр. Пловдив
Здравко Найденов Терзиев Дата на раждане 28.03.1940 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител о. р. Димитър Ат. Кърпаров на 25.04.1983 г., регистриран на 29.04.1983 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Ат. Кърпаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Георгиев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № С 121/ 25.07.1990 г. за унищожаване материалите на аг. "Георгиев". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за народен представител в 42 НС, издигнат от КП "Център –СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО" в 16-и МИР-Пловдив Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Здравко Найденов Терзиев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 254/ 16.08.2011 г. – Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело"- принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More