Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Георгиева намери 2 резултата / The search @pseudo Георгиева found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 296
от 12.01.2012
Министерството на образованието, младежта и науката

Агент "Георгиева" Веселка Боянова Боева

Дата на раждане: 05.04.1953
Място на раждане: гр. Пазарджик
Веселка Боянова Боева Дата на раждане 05.04.1953 г. Място на раждане гр. Пазарджик Вербувал я служител о. р. Асен Василев на 03.01.1984 г., регистрирана на 23.01.1984 г. Ръководил я служител о. р. Асен Василев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пазарджик по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Георгиева Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 ФК IА-262 (Пз) на лично дело IА-1694 (Пз); рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Началник на отдел МОСНП в РИО-Пазарджик от 01.01.2001 г. до 01.02.2002 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Веселка Боянова Боева към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2-686
от 25.07.2016 г.
община Дулово

Агент "Георгиева" Мюмюне Хамилова Ферхадова

Дата на раждане: 23.07.1954
Място на раждане: с. Долец, обл. Силистра
Мюмюне Хамилова Ферхадова Дата на раждане 23.07.1954 г. Място на раждане с. Долец, обл. Силистра Вербувал я служител о. р. Станко Вълчев на 18.12.1986 г., регистрирана на 20.12.1986 г. Ръководил я служител о. р. Станко Вълчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Георгиева Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2312/ 23.05.1990 г. за унищожаване с протокол № 24/ 20.03.1990 г. личното и работното дело на агент "Георгиева". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1995 г. до 1996 г. Секретар на община Дулово от 1996 г. до 2010 г. Обявява установената и обявена с решение № 275/ 25.10.2011 г. – Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"- принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More