Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Геро намери 2 резултата / The search @pseudo Геро found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-341
от 15.04.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Българска народна банка

Информатор "Геро" Кирил Григоров Захариев

Дата на раждане: 22.06.1926
Място на раждане: гр. София
Кирил Григоров Захариев Дата на раждане 22.06.1926 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител вербуван на 22.12.1951 г. Ръководил го служител Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-отделение "ДТ", управление V-VIII-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник информатор Псевдоними Геро Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; протокол № 1063/ 1962 г. с предложение за унищожаване лично дело IИ-12298 Снемане от действащия оперативен отчет 1954 г. Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на банка – длъжник – "Балканбанк" АД – от 30.06.1992 г. до 23.03.1995 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-197/ 19.06.2013 г. – "Юробанк България" АД Обявява установената и обявена с решение № 2-254/ 06.11.2013 г. – "Централна кооперативна банка" АД. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-197
от 19.06.2013 г.
Юробанк България АД

Информатор "Геро" Кирил Григоров Захариев

Дата на раждане: 22.06.1926
Място на раждане: гр. София
Кирил Григоров Захариев Дата на раждане 22.06.1926 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител вербуван на 22.12.1951 г. Ръководил го служител Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-отделение "ДТ", управление V-VIII-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник информатор Псевдоними Геро Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; протокол № 1063/ 1962 г. с предложение за унищожаване лично дело IИ-12298 Снемане от действащия оперативен отчет 1954 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Съвета на директорите на „Балканбанк“ АД от 30.06.1992 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More