Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Гетев (Гетов) намери 3 резултата / The search @pseudo Гетев (Гетов) found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Секретен сътрудник "Гетев (Гетов)" Свилен Илиев Божанов

Дата на раждане: 15.08.1954
Място на раждане: гр. Варна
Свилен Илиев Божанов Дата на раждане 15.08.1954 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител о. р. Г. Чолаков на 15.04.1985 г., регистриран на 28.11.1985 г. Ръководил го служител о. р. Г. Чолаков; о. р. Тодор Ялъмов; о. р. Александър Александров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-IХ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Гетев (Гетов) Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получено възнаграждение; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 5380 Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к отдел от 19.01.2009 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Секретен сътрудник "Гетев (Гетов)" Свилен Илиев Божанов

Дата на раждане: 15.08.1954
Място на раждане: гр. Варна
Свилен Илиев Божанов Дата на раждане 15.08.1954 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител о. р. Г. Чолаков на 15.04.1985 г., регистриран на 28.11.1985 г. Ръководил го служител о. р. Г. Чолаков; о. р. Тодор Ялъмов; о. р. Александър Александров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-IХ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Гетев (Гетов) Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получено възнаграждение; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 5380 Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Временно управляващ, пълномощен министър в Хартум от 09.03.2005 г. до 30.12.2008 г.
Решение N° 2-802
от 13.12.2016 г.
чл. 28-за Свилен Илиев Божанов

Секретен сътрудник "Гетев (Гетов)" Свилен Илиев Божанов

Дата на раждане: 15.08.1954
Място на раждане: гр. Варна
Свилен Илиев Божанов Дата на раждане 15.08.1954 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител о. р. Г. Чолаков на 15.04.1985 г., регистриран на 28.11.1985 г. Ръководил го служител о. р. Г. Чолаков; о. р. Тодор Ялъмов; о. р. Александър Александров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-IХ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Гетев (Гетов) Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получено възнаграждение; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 5380 Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Временно управляващ, пълномощен министър в Хартум от 09.03.2005 г. до 30.12.2008 г. Н-к отдел от 19.01.2009 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More