Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Гледка намери 1 резултата / The search @pseudo Гледка found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-528
от 29.06.2015 г.
организатори на хазартни игри

Съдържател на явочна квартира "Гледка" Димитър Георгиев Зайков

Дата на раждане: 09.08.1962
Място на раждане: гр. Пловдив
Димитър Георгиев Зайков Дата на раждане 09.08.1962 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител о. р. Огнян Николов на 12.05.1986 г., регистриран на 17.05.1986 г. Ръководил го служител о. р. Огнян Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Гледка Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; списък рег. № КА 26/ 04.06.1992 г. за унищожаване делото на Я/К "Гледка". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Управител на Д-3 ЕООД, гр. Пловдив Обявява установената и обявена с решение № 126/ 21.04.2010 г. – МВР - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More