Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Глория намери 2 резултата / The search @pseudo Глория found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Съдържател на явочна квартира "Глория" Горан Димитров Герджиков

Дата на раждане: 10.01.1951
Място на раждане: гр. Батак
Горан Димитров Герджиков Дата на раждане 10.01.1951 г. Място на раждане гр. Батак Вербувал го служител о. р. Георги Шикерджиев на 06.04.1981 г., регистриран на 22.04.1981 г. Ръководил го служител о. р. Георги Шикерджиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пазарджик-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Глория Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо рег. № КА 44/ 26.04.1990 г. за унищожаване делото на "Глория". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на община Батак, издигнат от Движение 21 Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Горан Димитров Герджиков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-614
от 23.02.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Пазарджик

Съдържател на явочна квартира "Глория" Горан Димитров Герджиков

Дата на раждане: 10.01.1951
Място на раждане: гр. Батак
Горан Димитров Герджиков Дата на раждане 10.01.1951 г. Място на раждане гр. Батак Вербувал го служител о. р. Георги Шикерджиев на 06.04.1981 г., регистриран на 22.04.1981 г. Ръководил го служител о. р. Георги Шикерджиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пазарджик-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Глория Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 6 и обр. 4; писмо рег. № КА 44/ 26.04.1990 г. за унищожаване делото на "Глория". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Батак, издигнат от Движение 21 Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Горан Димитров Герджиков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More