Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Гор намери 1 резултата / The search @pseudo Гор found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-1055
от 19.09.2017 г.
община Елхово

Агент "Гор" Христо Атанасов Бараков

Дата на раждане: 11.03.1955
Място на раждане: гр. Елхово
Христо Атанасов Бараков Дата на раждане 11.03.1955 г. Място на раждане гр. Елхово Вербувал го служител ст. лейт. Борис Янев Борисов на 23.06.1988 г., регистриран на 01.07.1988 г. Ръководил го служител ст. лейт. Борис Янев Борисов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ямбол-ДС-Елхово Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Гор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-2525 (Яб); рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Секретар на община Елхово от 1990 г. до 1991 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Христо Атанасов Бараков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More