Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Гора намери 2 резултата / The search @pseudo Гора found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 47
от 16.09.2008
държавни агенции

Съдържател на явочна квартира "Гора" Пейчо Иванов Върбанов

Дата на раждане: 28.03.1948
Място на раждане: с. Кирилово, обл. Ямбол
Пейчо Иванов Върбанов Дата на раждане 28.03.1948 г. Място на раждане с. Кирилово, обл. Ямбол Вербувал го служител Васил Върбанов на 14.06.1979 г., регистриран на 20.06.1979 г. Ръководил го служител Васил Върбанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ямбол Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Гора Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № С 10/ 27.02.1990 г. с предложение за унищожаване на дело IЯ-293 "Гора"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2038/ 03.09.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на Държавна дивечовъдна станция "Тунджа” гр. Ямбол от 1979 г. до 06.1990 г Началник на РУГ-Сливен от 12.2001 г.
Решение N° 245
от 20.07.2011
Изпълнителна агенция по горите

Съдържател на явочна квартира "Гора" Пейчо Иванов Върбанов

Дата на раждане: 28.03.1948
Място на раждане: с. Кирилово, обл. Ямбол
Пейчо Иванов Върбанов Дата на раждане 28.03.1948 г. Място на раждане с. Кирилово, обл. Ямбол Вербувал го служител о. р. Васил Върбанов на 14.06.1979 г., регистриран на 20.06.1979 г. Ръководил го служител о. р. Васил Върбанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ямбол-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Гора Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр; протокол рег. № С 10/ 27.02.1990 г. с предложение за унищожаване на дело IЯ-293 "Гора"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2038/ 03.09.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1982 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на Държавна дивечовъдна станция "Тунджа" гр. Ямбол от 1979 г. до 06.1990 г Началник на РУГ-Сливен от 12.2001 г. Директор на Регионална дирекция по горите гр. Сливен до 03.05.2011 г. Обявен с решение № 47/ 16.09.2008 г. - Държавна агенция по горите

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More