Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Гордън (Гордон) намери 1 резултата / The search @pseudo Гордън (Гордон) found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Секретен сътрудник; Агент "Гордън (Гордон)" Григорий Димитров Спасов

Дата на раждане: 11.11.1944
Място на раждане: гр. Варна
Григорий Димитров Спасов Дата на раждане 11.11.1944 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител о. р. Иван Петков Недков на 23.04.1975 г., регистриран в ПГУ на 13.05.1975 г.; майор Димчо Славев Костадинов, регистриран на 22.05.1980 г. Ръководил го служител о. р. Иван Петков Недков; о. р. Георги Кръстев Чолаков; о. р. Пеньо Благоев Пенев; о. р. Христо Желев Дренчев; о. р. Георги Ничев; о. р. Димчо Вавов; о. р. Александър Цветков; майор Димчо Славев Костадинов; о. р. Съботинов; о. р. В. Борисов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ПГУ, II-I-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник; агент Псевдоними Гордън (Гордон) Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документ за получено възнаграждение; разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 4 бр., обр. 3, обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-30199; лично и работно дело Ф1, а.е. 4076. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 17.10.2003 г. до 22.06.2005 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More