Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Горов намери 1 резултата / The search @pseudo Горов found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-733
от 18.10.2016 г.
община Рудозем

Агент "Горов" Захари Юриев Адамов

Дата на раждане: 01.06.1956
Място на раждане: гр. Рудозем
Захари Юриев Адамов Дата на раждане 01.06.1956 г. Място на раждане гр. Рудозем Вербувал го служител майор Скобел Ст. Шишков на 19.05.1976 г., регистриран на 16.06.1976 г. Ръководил го служител майор Скобел Ст. Шишков; ст. лейт. Димитър Георгиев; о. р. Александър Савов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ІІІ-VІІІ-ІІ; ОУ на МВР-Смолян-ДС по линия на управление VІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Горов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-1548 (См) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 33/ 14.06.1991 г. за унищожаване работно дело ІР-1198 (См). Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Секретар на община Рудозем от 1991 г. до 1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More