Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Господинов намери 3 резултата / The search @pseudo Господинов found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-33
от 11.07.2012 г.
Медицински университет София

Агент "Господинов" Радомир Георгиев Радомиров

Дата на раждане: 01.04.1942
Място на раждане: гр. София
Радомир Георгиев Радомиров Дата на раждане 01.04.1942 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител Вербуван на 12.04.1974 г.; възстановен от о. р. Йордан Колев на 02.10.1980 г., регистриран на 03.11.1980 г. Ръководил го служител о. р. Йордан Колев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, отдел "Задгранични паспорти", отделение I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Господинов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 88/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-28108 и работно дело IР-13620. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор на Медицински колеж "Й. Филаретова" от 21.04.2008 г. до 01.07.2008 г. Обявен с решение № 110/ 09.02.2010 г. - Българската академия на науките
Решение N° 110
от 9.02.2010
Българската академия на науките

Агент "Господинов" Радомир Георгиев Радомиров

Дата на раждане: 01.04.1942
Място на раждане: гр. София
Радомир Георгиев Радомиров Дата на раждане 01.04.1942 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител Вербуван на 12.04.1974 г.; възстановен от о. р. Йордан Колев на 02.10.1980 г., регистриран на 03.11.1980 г. Ръководил го служител о. р. Йордан Колев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, отдел "Задгранични паспорти", отделение I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Господинов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 88/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-28108 и работно дело IР-13620. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор на Институт по невробиология
Решение N° 2-720
от 04.10.2016 г.
община Девин

Агент "Господинов" Петър Стоянов Дамянов

Дата на раждане: 20.11.1944
Място на раждане: гр. Девин
Петър Стоянов Дамянов Дата на раждане 20.11.1944 г. Място на раждане гр. Девин Вербувал го служител майор Нягол Вълчев Няголов на 08.08.1963 г., регистриран на 15.03.1964 г. Ръководил го служител майор Нягол Вълчев Няголов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян-ДС-Девин Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Господинов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – молба-обещание, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1043 (См) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; опис рег. № 136/ 20.08.1999 г. за унищожаване работно дело IР-592 (См). Снемане от действащия оперативен отчет 1967 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 29.10.1995 до 02.11.1999 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-114/ 28.11.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More