Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Гошев намери 1 резултата / The search @pseudo Гошев found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-446
от 14.01.2015 г.
община Невестино

Агент "Гошев" Малин Стойнев Стоянов

Дата на раждане: 22.10.1940
Място на раждане: с. Неделкова Гращица, обл. Кюстендил
Малин Стойнев Стоянов Дата на раждане 22.10.1940 г. Място на раждане с. Неделкова Гращица, обл. Кюстендил Вербувал го служител о. р. Кирил Симеонов Харалампиев на 03.12.1956 г., регистриран на 08.12.1956 г. Ръководил го служител о. р. Кирил Симеонов Харалампиев; о. р. Асен Кирилов Черкезов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кюстендил-ДС; ДС, управление V-VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Гошев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; протокол рег. № КА-18(1)/ 04.06.1990 г. за унищожаване лично дело IА-507 (Кн); протокол рег. № КА-18/ 04.06.1990 г. за унищожаване работно дело IР-239 (Кн). Снемане от действащия оперативен отчет 1962 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-председател на ВрИК на община Невестино от 03.05.1990 г. до 23.12.1991 г.; Общински съветник от 23.12.1991 г. до 30.10.1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More